prednáška - Ingeborg Radok Žádná - Proměny umělecké profese a příprava na vlastní kariéru - 10:00, 22. 10. 2022

Anotace přenášky

Proměny umělecké profese a příprava na vlastní kariéru

Pedagog:

Ingeborg Radok Žádná, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze

Hudobná a umělecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
22. 10. 2022 o 10:00

 

Otázka přípravy umělců na výkon profese, uplatnění umělců – absolventů vysokých škol, začala být zkoumána v souvislosti s některými faktory, které ovlivnily a ovlivňují umělecké prostředí v posledních dekádách rychle se proměňující. Stálých pracovních míst ubývá, umělecké druhy i typy zaměstnání se mění, prolínají, objevují se nové disciplíny a nové profese. Stále více umělců pracuje jako osoby samostatně výdělečně činné. Typy zaměstnání umělců se mění. Absolventi vysokých uměleckých škol zpravidla kombinují více typů a druhů zaměstnání, k tomu využívají různé typy svých dovedností a kvalifikací. Stále častěji musí zvládat různé činnosti, nejen ty nutně související se základní oborovou specializací studia. Také vnímání umění, jeho šíření a konzumace dává profesionálnímu prostředí jinou dynamiku a jinou podobu. Významně nabývá na důležitosti schopnost umělce učit se nové věci, mít jasnou představu o tom, co chce dělat, a schopnost postarat se sám o sebe. Nevyhnutelným předpokladem uplatnění jednotlivce je také schopnost celoživotního učení, rozvíjení obecných i profesních dovedností s využitím nabídky systému celoživotního vzdělávání.

Ingeborg Radok Žádná

Od roku 2010 působí na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) na pozici proděkanky a prorektorky pro zahraničí a uměleckou činnost a vyučuje studenty Katedry hudební produkce. V současné době vykonává funkci rektorky. V rámci své činnosti byla nominována do řady grantových, odborných a pracovních komisí. Je řešitelkou a koordinátorkou mnoha projektů v oblasti tvůrčí činnosti, hodnocení kvality vzdělávání a hodnocení umělecké činnosti. Jako bývalá muzikantka se zajímá o možnosti uplatnění absolventů vysokých uměleckých škol, především hudebníků.

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studií se stala členkou několika souborů staré hudby jako hráčka na violoncello a violu da gamba. Po ukončení studií vyučovala jazyky, překládala z francouzštiny a španělštiny a současně se věnovala koncertní a nahrávací činnosti.

Od roku 1996 vykonávala produkční a manažerské funkce v kulturních institucích. V období 2000–2002 byla výkonnou komisařkou Kanceláře generální komisařky projektu Česká sezóna ve Francii 2002 při Ministerstvu kultury České republiky. Od roku 2002 zastávala funkci vedoucí produkce a obchodního oddělení a od roku 2004 funkcí šéfa opery ve Státní opeře Praha. Zkušenosti s neziskovým sektorem získala ve funkci předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka a jako dlouholetá manažerka Nadace HAMU. Šest let působila v Radě Evropské asociace vysokých hudebních škol.

V roce 2003 obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou.

Dokument
o HUAJA
Náš YouTube
kanál
searchcloseyoutube-playmenu