Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Významné osobnosti na našej akadémii

Pozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the lectures and seminar:
Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț, PhD., Academy of Music „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Rumunsko/
11 – 14. 06. 2016, HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica
Nelida Nedelcut_lecture_seminar_06_2016
CV_prof_Nelida Nedelcut

*******************************************************************
Pozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the lectures and seminar:
Prof. Enrico Volpe, Martucci Salerno State Conservatoire, Salerno/
05 – 10. 06. 2016, HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Enrico Volpe_workshops_lectures_06-10_06_2016
Enrico Volpe_CV
********************************************
Srdečne Vás pozývame na koncert a workshopy významného gitaristu umelcov zo Španielska
2. – 4. 6. 2016 Gitarove workshopy, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica
4. 6. 2016, 19:00 Gitarový recitál, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica

Miguel Ángel Jiménez_koncert_4_6_2016

**********************************************************************
Srdečne Vás pozývame na prednášku významného slovenského skladateľa prof. Juraja Hatríka 28. 05. 2016, 11:00

PREDNÁŠKA_Prof_Juraj Hatrik

*********************************************
Srdečne Vás pozývame na klavírny workshop a koncert 21. 05. 2016

Koncert slovanských autorov_klavírny workshop_21_05_2016
Ida Černecká_František Pergler_CV

********************************************
Srdečne Vás pozývame na prednášku, workshopy a koncert významného osobnosti z Talianska
Antonio Fraioli, klarinet
Coservatorio di Musica G. Martucci, Salerno
21 – 23. 4. 2016

Koncert_Concert program_23_04_2016
Antonio Fraioli_workshops_lecture
Lecture_Content_The Early Recordings with Clarinet
Antonio Fraioli_CV
*********************************************

Pozývame Vás na workshopy významného odborníka na operný prejav v talianskej výslovnosti a filológa z Martucci Salerno State Conservatoire (Taliansko) Luca Andrea Giordano: 2., 3. a 4. septembra 2015

Luca Andrea Giordano CV
Luca Andrea Giordano_workshops_2-4. 9. 2015
V prípade záujmu o uvedené workshopy, prosím kontaktujte nás
[email protected]
*****************************************************

Pozývame Vás na workshopy a koncert významného umelca z Talianska: gitarista Gianluigi Giglio 8. a 9. máj 2015

CURRICULUM (Biography)_Gianluigi Giglio
Gianluigi Giglio_program_koncert_09_05_2015
Workshopy – klasická gitara
piatok 8. 5. 2015, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
a sobota 9. 5. 2015 09:00 – 13:00

V prípade záujmu o uvedené workshopy, prosím kontaktujte nás
[email protected]

******************************************
strong>Pozývame Vás na prednášku / We invite you to the lecture:
Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț, PhD., Academy of Music „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Rumunsko/
Téma / Theme: Hudobná notácia v 20. storočí / The Musical Notation of the 20th Century
02/05/2015, 11:30

HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica
Nelida Nedelcut_prednáška_lecture_02_05_2015
CV_prof_Nelida Nedelcut


********************************************

Pozývame Vás na prednášku a workshop významného odborníka v elektroakustickej hudbe Doc. MgA. Pavla Kopeckého

Téma:Kreativní práce s elektronickým zvukem
Miesto: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, Botanická 2
Dátum: 25. apríl 2015, 15:00 – 17:00

Kopecký Pavel_Curriculum Vitae

Pozývame Vás na workshopy a koncert významných umelcov z USA DUO GOLDENBERG, 18. 4. 2015

Curriculum Vitae_Susan and Bill Godenberg
Program_Goldenberg Duo_Koncert_18. 04. 2015
*************************************************
Pozývame Vás na prednášku a workshop významného odborníka v elektroakustickej hudbe Doc. MgA. Pavla Kopeckého

Téma: Elektronický zvuk a jeho kreativní zpracování
Miesto: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, Botanická 2
Dátum: 6. december 2014, 09:30 – 13:00

Kopecký Pavel_Curriculum Vitae

************************
Pozývame Vás na prednášku a workshop významného odborníka v elektroakustickej hudbe Dr. Michala Rataja
Téma: Elektro-akustická hudba a kompozice s přesahem do analýzy elektro-akustické hudby
Miesto: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, Botanická 2
Dátum: 18. október 2014, 13:00 – 17:00
Lecture_Workshop_Dr_Michal_Rataj 18_10_2014

Michal Rataj_CV

V akademickom roku 2014 / 2015 bude u nás realizovať workshopy a masterclasses významný jazzový trubkár Adam Gaines z University of Wisconsin – Green Bay (USA)

Adam Gaines
Adam Gaines CV

Viac informácií / More info
[email protected]

Srdečne Vás pozývame Vás na prednášku / We invite you cordially to the lecture:
doc. Roman Dykast, CSc.

Téma prednášky / Theme of lecture
Hudobná estetika / Music aesthetics

Miesto / Place:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 2, Banská Štiavnica
5. 4 . 2014, 10:00

Roman Dykast_Curriculum Vitae

Srdečne Vás pozývame Vás na prednášky / We invite you cordially to the lectures:

Miesto / Place:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 2, Banská Štiavnica

Prof. Enrico Volpe (Conservatory Giuseppe Martucci Salerno, Italy)

18/11/2013, 10:00
Evoluzione della semiografia musicale in Italia / Evolúcia hudobnej semiografie v Taliansku / Evolution of the Music Semiography in Italy

18/11/2013, 16:00
La scuola musicale napoletana nel ‘700. / Neapolská škola 18. storočia / Napoli School of 18. century

Lectures_Enrico Volpe_18_10_2013

Pozývame Vás na prednášku:

Stanisław Miłek (Bydgoszcz, PL):
Accordion – possibilities and limits / Akordeón – možnosti a obmedzenia
25. 9. 2013, 14:00
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica

Stanislaw Milek_prednáška_2013

Pozývame Vás na koncert, 25. 9. 2013, 16:00, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica:

Claudio Conti a Chiara de Vivo
Pozvánka na koncert Claudio Conti_Chiara de Vivo


——————————————————————————————————————

Pozývame Vás na prednášky:
Univ. Prof., Dr. Phil. Gottfried Scholz, Dr.h.c., emeritný rektor (Viedeň, Rakúsko)

1. Ján Albrecht a jeho duchovné a osobné kontakty so svetom
2. Ako môže štrukturálna analýza a znalosť sémantických kódov pomôcť pri interpretácii
12. 6. 2013, 10:00 – 13:00

HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Gottfried Scholz_Currucilum vitae

——————————————————————————————————————
Pozývame Vás na prednášky:
prof. Luigi Abbate (Parma, Taliansko)
9. 5. 2013, 10:00 – 13:00

10. 5. 2013, 10:00 – 13:00

Luigi Abbate_prednasky
Luigi Abbate_curriculum vitaePozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the lectures and seminar:
Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț, PhD., Academy of Music „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Rumunsko/
11 – 14. 06. 2016, HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica
Nelida Nedelcut_lecture_seminar_06_2016
CV_prof_Nelida Nedelcut

***************************************************************
Pozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the lectures and seminar:
Prof. Enrico Volpe, Martucci Salerno State Conservatoire, Salerno/
05 – 10. 06. 2016, HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Enrico Volpe_workshops_lectures_06-10_06_2016
Enrico Volpe_CV
********************************************
We invite you cordially to the concert and workshops of outstanding guitarist fromSpain
2. – 4. 6. 2016 Guitar workshops, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica
4. 6. 2016, 19:00 Guitar recital, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica

Miguel Ángel Jiménez_koncert_4_6_2016

***************************************************************
We invite you cordially to the lecture given by prof. Juraj Hatrík 28/05/2016, 11:00 a.m.

LECTURE_Prof_Juraj Hatrik

********************************************
We invite you cordially to the concert and piano workshop 21/05/2016

Concert of slavonic composers_piano workshop_21_05_2016
Ida Černecká_František Pergler_CV

********************************************
We invite you cordially to the lecture, workshop and concert
Antonio Fraioli, clarinet
Coservatorio di Musica G. Martucci, Salerno
21. – 23. 04. 2016

Koncert_Concert program_23_04_2016
Antonio Fraioli_workshops_lecture
Lecture_Content_The Early Recordings with Clarinet
Antonio Fraioli_CV

**************************************************
We invite you to the workshops of prominent specialist of Modern Philology and Vocal Performance from Martucci Salerno State Conservatoire (Italy) Luca Andrea Giordano: 2015 September 2nd, 3rd and 4th

Luca Andrea Giordano CV
Luca Andrea Giordano_workshops_2-4. 9. 2015

In case of your interest please contact us:
[email protected]
*****************************************************

We invite you to the workshops and concert of prominent artist from Italy: guitarist Gianluigi Giglio 08/05/2015 and 09/05/2015

CURRICULUM (Biography)_Gianluigi Giglio
Gianluigi Giglio_program_koncert_09_05_2015
Workshops – classical guitar
Friday 08/05/2015 – 09:00 – 12:00 a.m. and 02:00 – 05:00 p.m.
Saturday 09/05/2015 – 09:00 – 13:00 a.m.

In case of your interest please contact us:
[email protected]

**********************************************************
strong>Pozývame Vás na prednášku / We invite you to the lecture:
Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț, PhD., Academy of Music „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Rumunsko/
Téma / Theme: Hudobná notácia v 20. storočí / The Musical Notation of the 20th Century
02/05/2015, 11:30

HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica
Nelida Nedelcut_prednáška_lecture_02_05_2015

CV_prof_Nelida Nedelcut


*******************************************

We invite you to the lecture and workshop of the expert in electro-acoustic music Ass. prof. MgA. Pavel Kopecký
Theme: Creative Work with Electronic Sound
Place: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, Botanická 2
Date: 25/04/2015, 03:00 – 05:00 p.m.

Curriculum vitae_Pavel Kopecký

We invite you to the workshops and concert of prominent artists from USA: DUO GOLDENBERG, 18/04/2015

Curriculum Vitae_Susan and Bill Godenberg

Program_Goldenberg Duo_Concert_2015 April 18

We invite you to the lecture and workshop of the expert in electro-acoustic music Ass. prof. MgA. Pavel Kopecký
Theme: Electronic Sound and Creative Elaboration
Place: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, Botanická 2
Date: 06/12/2014, 09:30 a.m. – 01:00 p.m.

Curriculum vitae_Pavel Kopecký

*****************************

We invite you to the lecture and workshop of the expert in electro-acoustic music Dr. Michal Rataj
Theme: Electro-acoustic Music and Composition – Analysis of Electro-acoustic Music
Place: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, Botanická 2
Date: 18. október 2014, 13:00 – 17:00
Lecture_Workshop_Dr_Michal_Rataj 18_10_2014

Michal Rataj_CV

In academic year 2014/2015 at our Academy gives the workshops and masterclasses the known jazz trumpetist Adam Gaines from University of Wisconsin – Green Bay (USA)

Adam Gaines
Adam Gaines CV

Viac informácií / More info
[email protected]

Srdečne Vás pozývame Vás na prednášku / We invite you cordially to the lecture:

doc. Roman Dykast, CSc.

Hudobná estetika / Music aesthetics

Téma prednášky / Theme of lecture
Hudobná estetika / Music aesthetics

Miesto / Place:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 2, Banská Štiavnica
5. 4 . 2014, 10:00

Roman Dykast_Curriculum Vitae

Srdečne Vás pozývame Vás na prednášky / We invite you cordially to the lectures:

Miesto / Place:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 2, Banská Štiavnica

Prof. Enrico Volpe (Conservatory Giuseppe Martucci Salerno, Italy)

18/11/2013, 10:00
Evoluzione della semiografia musicale in Italia / Evolúcia hudobnej semiografie v Taliansku / Evolution of the Music Semiography in Italy

18/11/2013, 16:00
La scuola musicale napoletana nel ‘700. / Neapolská škola 18. storočia / Napoli School of 18. century

Lectures_Enrico Volpe_18_10_2013

We invite you to the lecture:

Stanisław Miłek (Bydgoszcz, PL):
Accordion – possibilities and limits / Akordeón – možnosti a obmedzenia
25. 9. 2013, 14:00
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica

Stanislaw Milek_prednáška_2013

We invite you to the concert, 25. 9. 2013, 16:00, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica:

Claudio Conti a Chiara de Vivo
Pozvánka na koncert Claudio Conti_Chiara de Vivo


——————————————————————————————————————

We invite you to the lectures:
Univ. Prof., Dr. Phil. Gottfried Scholz, Dr.h.c., rector emeritus (Vienna, Austria)

1. Ján Albrecht and his Spiritual and Personal Contacts with the World
2. How Can Structural Analysis and the Knowledge of Semantic Codes Help for the Interpretation
12. 6. 2013, 10:00 a.m. – 01:00 p.m.

HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Gottfried Scholz_Currucilum vitae

———————————————————————————————————————————————–
We invite you to the lectures:
prof. Luigi Abbate (Parma, Taliansko)
9. 5. 2013, 10:00 – 13:00

10. 5. 2013, 10:00 – 13:00

Luigi Abbate_prednasky
Luigi Abbate_curriculum vitae

Scroll to Top