Prehlásenie rektorov súkromných vysokých škôl na Slovensku

Stanovisko rektorov súkromných vysokých škôl k situácii na Ukrajine, ktoré je schválené aj naším rektorom prof. PhDr. Egonom Krákom, ArtD.

 

Sme hlboko znepokojení s vývojom u našich východných susedov a odsudzujeme agresivitu Ruskej Federácie voči Ukrajine. Viac ako inokedy, vnímame našu príslušnosť k západným demokraciám, EÚ a NATO, pretože len tam je pre nás a našich študentov budúcnosť. Napokon demokraciu a nie autoritatívny režim, vládu zákonov a nie svojvoľnosť tých, čo sú pri moci, prajeme aj Ruskému národu, ktorý len v takom politickom zoskupení dokáže naplniť svoje túžby a potenciál. Veríme, že Ukrajina, s plnou podporou všetkých demokracií na svete, vrátane Slovenska, ubráni svoju slobodu.

Skúsenosť Ukrajiny dnes nám je dobré známa a to počas a po invázii v roku 1968. Ten slovník o bratskej pomoci vtedy a mierových divíziách dnes, je podobný orwelovský newspeak zakrývajúci agresivitu, neúctu k medzinárodnému právu a, napokon, aj k ľudskému životu. 

My ako predstavitelia vysokých škôl na Slovensku sme pripravení pomôcť študentom a akademikom z Ukrajiny, ak kríza eskaluje. Naša zodpovednosť dnes je poskytnúť našim študentom fórum na diskusiu o súčasnej kríze, ako aj prednášky o histórii, aby aj oni vedeli čeliť domácim prisluhovačom a zahraničným trollom, ktorí sa snažia bagatelizovať a ospravedlňovať agresiu Ruska a jeho lídra voči Ukrajine.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu