Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Prípravný kurz na prijímacie pohovory

Prípravný kurz je určený záujemcom o štúdium bakalárskych a magisterských programov. Absolventi kurzu získajú viac informácií o obsahu a otázkach na prijímacie pohovory a sú počas kurzu vedení k ich zvládnutiu.

Dôležité informácie
Dĺžka kurzu1 deň
Ďalšie informácieMiesto
Prihláška na prípravný kurz na PP
Viac informáciíŠtudijné oddelenie
Termíny
viď:
Pokyny na prijímacie pohovory

Harmonogram prípravného kurzu
Výučba a praktické cvičenia10:00 – 11:30
Prestávka11:30 – 14:00
Výučba a praktické cvičenia
14:00 – 15:30
Prestávka15:30 – 16:00
Výučba a praktické cvičenia
16:00 – 17:30

The preparatory course for entrance exams is oriented for adepts they would like to study one of the bachelor programmes. The students gain information about the content and ambit of questions required at entrance exams.

Important Information
Lenght of study1 day
Other informationPlace
Application Form_Preliminary Course for Entrance Exam
More informationStudy departement
Dates
See
Entrance exam: Information

Fees

See the Directive of Tuition and Fees under Documents

Dokumenty


Schedule of Preliminary course
Teaching and practice10:00 – 11:30 a.m.
Pause11:30 a.m. – 2:00 p.m.
Teaching and practice
2:00 – 3:30 p.m.
Pause3:30 – 4:00 p.m.
Teaching and practice
4:00 – 5:30 p.m.

Scroll to Top