Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Prípravný semester

Prípravný semester

Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch.

V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na riadne bakalárske štúdium.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku
Prihláška_na_prípravný_semester

Termíny podania prihlášky a konania prijímacích pohovorov sú rovnaké ako pri záujme o riadne štúdium
podľa harmonogramu na daný akademický rok

Poplatok za prijímacie pohovory: 50 €
Poplatok za prípravný semester poľa aktuálnej smernice o školnom a poplatkoch
smernica o poplatkoch

Viac info:
info@huaja.org
00421 905 520 508
Preliminary Semester

We have prepared for all candidates for bachelor study programmes the Preliminary Semester. Preliminary Summer Semester enables to gain the knowledge for passing the entrance exam for the bachelor study.

Dates for Entrance Exams: the same dates as for regular study
see the Schedule of given academic year

Fee for Entrance Exams: 50 €
Fee for Preliminary Semester: Documents / Directive_tuition and fees
Directive_tuition and fees

More info:
info@huaja.org
00421 905 520 508

Scroll to Top