Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

SCHEMNITIENSIS – medzinárodný hudobný festival

Pozývame Vás na záverečný koncert každoročného podujatia našej akadémie 6. Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS 2017

***********************************************************
Koncert_17_6_2017_17.00_Muzeum Sv. Anton

SCHEMNITIENSIS 2017_program

***********************************************************
Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017

Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00

***********************************************************

Koncert v spolupraci s festivalom Zvuk for Štiavnica


Bc_Koncert_program_31_5_2017_13.30

***********************************************************

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy v rámci festivalu SCHEMNITIENSIS
výtvarného umelca Arpáda Pála, 20. 5. 2017, 15:00
Koncertná sieň HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Bc_Koncert_program_20_5_2017_15.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_16.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_17.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_18.00
Bc_Koncert_program_13_5_2017

Bc_Koncerty_program_6_5_2017
Zborový koncert OMNIA_program_7. 5. 2017_18.00

SCHEMNITIENSIS 2017_program

********************************************
Srdečne Vás pozývame na koncerty 7. 7. 2016, 17:00 p.m., baroková kaplnka, Múzeum Sv. Anton

Koncert_Marec_Tomko_07_07_2016_17_00_Sv_Anton
********************************************

Srdečne Vás pozývame na koncerty 25. 06. 2016, 16:00, ZUŠ, nám. Sv. Trojice 4 a jazzový koncert 25. 06. 2016, 17:00, HUAJA, Botanická 2
Koncert Sára Medková_Ivo Medek_25_06_2016_19_00
Koncert_Béla Ágoston_ 25_06_2016_17_00
Srdečne Vás v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave pozývame na koncert významných umelcov z USA, The D’Amore Duo
28. 06. 2016, 18:00, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica


Emily Tsai_William Feasley_koncert_28_06_2016
Program_DAmore Duo_Emily Tsai and William Feasley
DAmore Duo
CV_Emily Tsai
CV_William Feasley

********************************************

Pozývame Vás na každoročné podujatie našej akadémie Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS

Aktuálny koncert
Srdečne Vás pozývame na bakalárske jazzové koncerty 28. 05. 2016, 14:00 a diplomový jazzový koncert 31. 05. 2016, 16:00

Bc jazz koncerty_Bachelor jazz concerts_28_05_2016
Diplomový jazz koncert_Diploma jazz concert_Peter Tóth_31_05_2016_16.00
********************************************


Koncert slovanských autorov_klavírny workshop_21_05_2016
Ida Černecká_František Pergler_CV

******************************************************************************
Pozývame Vás na 4. medzinárodný hudobný festival našej akadémie SCHEMNITIENSIS 2015
*************************************************************************
Egon KRÁK: PÚTNICI, melodráma pre dvoch recitátorov, zbor a orchester
ŠKO Žilina, Slovenský filharmonický zbor, dirigent Rastislav Štúr, recitátori: Dušan Jamrich, Štefan Bučko

Premiéra:
03. 09. 2015, 16:00, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica


FOTO Ľubomír Lužina
Ďalšie uvedenia boli realizované:
6. 10. 2015 Sála UNESCO Paríž, Francúzsko
21. 10. 2015, 18:00 Dom odborov Kino Strojár Martin
22. 10. 2015, 19:00 Dom umenia Fatra Žilina
27. 10. 2015 Berliner Dom, Berlín, Nemecko

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR

info@huaja.org

********************************************************************************
Pozývame Vás na koncert renomovaného ansámblu MUSICA AETERNA, špecializovaného na historicky autentickú interpretáciu

26. 6. 2015, 17:00, Múzeum Sv. Anton
Program_Musica Aeterna_26_06_2015_17.00

********************************************************************************
Pozývame Vás na koncerty študentov a pedagógov HUAJA 30. 5. 2015 a 2. 6. 2015
Bakalársky koncert_Kekeňáková_30_5_2015_16.00_Muzeum sv. Anton
Bakalársky koncert_Bogár_30_5_2015
Bakalársky koncert_Iglody_30_5_2015
Koncert_Viktor Hárs_30_5_2015_19.00
Bakalársky koncert_Gaspar_02_6_2015

******************************************************************************
Pozývame Vás na Komorný koncert popredných umelcov: Marta Töpferová – spev, Petr Nouzovský – violončelo, Yukie Ichimura – klavír, 24. máj 2015, 17:00, Koncertná sieň HUAJA, Botanická 2, Banská ŠtiavnicaProgram_Koncert_24_05_2015
Komorný koncert_umelci_CV

****************************************************************
Pozývame Vás na jazzový a komorný koncert, 23. máj 2015, 15:00, 16:00, 18:00
Koncert_jazz_23_05_2015 15.00 16.00

UPOZORNENIE! – Koncert pre chorobu zrušený
SKLADATELIA A INTERPRETI V TVORIVÝCH PRIENIKOCH, 23. 5. 2015, 18:00
MUsician and COmposerS EXchange
Program koncertu 23. 05. 2015_18.00

****************************

Pozývame Vás na koncert významného umelca z Talianska: gitarista Gianluigi Giglio 9. máj 2015, 18:00, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica

Gianluigi Giglio_program_koncert_09_05_2015

CURRICULUM (Biography)_Gianluigi Giglio

****************************************************************
Pozývame Vás na workshopy a koncert významných umelcov z USA DUO GOLDENBERG, 18. 4. 2015

Curriculum Vitae_Susan and Bill Godenberg
Program_Goldenberg Duo_Koncert_18. 04. 2015

HUAJA každoročne organizuje medzinárodný hudobný festival, na ktorý Vás srdečne pozývame
4. medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS 2015 sa bude konať v mesiacoch máj – jún 2015

Pozývame Vás na 3. medzinárodný hudobný festival našej akadémie SCHEMNITIENSIS 2014

3_SCHEMNITIENSIS_2014_PROGRAM

Časť z obrazu: Ikaros (2006) – Milan Rašla

*************************************************************************
Pozývame Vás na záverečný koncert v rámci 2. medzinárodného hudobného festivalu umenia našej akadémie SCHEMNITIENSIS

Záverečný koncert festivalu
CIRILLO – METODIADA
oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester
v rámci projektu
Prezentácia pôvodného diela CIRILLO-METODIADA
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici, 28. august 2013, 16.00

Tešíme sa na Vašu účasť!We invite you to the final concert of 6th Annual International Music Festival SCHEMNITIENSIS organized by our Academy

***********************************************************

Koncert_17_6_2017_17.00_Muzeum Sv. Anton

SCHEMNITIENSIS 2017_program

***********************************************************
Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017

Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00

***********************************************************

Concert in collaboration with festival Zvuk for Štiavnica


Bc_Koncert_program_31_5_2017_13.30

Bc_Koncert_program_31_5_2017_13.30

***********************************************************

We invite you cordially to the vernissage of the exibition
of fine artist Arpád Pál, 20. 5. 2017, 15:00
Koncertná sieň HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Bc_Koncert_program_20_5_2017_15.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_16.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_17.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_18.00
Bc_Koncert_program_13_5_2017

Bc_Koncerty_program_6_5_2017
Zborový koncert OMNIA_program_7. 5. 2017_18.00

SCHEMNITIENSIS 2017_program

********************************************

We intive you cordially to the final concert of the festival: 07/07/2016, 5:00 p.m., Baroque chaple, Museum Sv. Anton


Koncert_Marec_Tomko_07_07_2016_17_00_Sv_Anton
********************************************

We invite you cordially to the concerts 25/06/2016, 4:00 p. m. , ZUŠ, nám. Sv. Trojice 4 and jazz concert 25/06/2016, 5:00 p.m. HUAJA, Botanická 2
Koncert Sára Medková_Ivo Medek_25_06_2016_19_00
Koncert_Béla Ágoston_ 25_06_2016_17_00
We invite you in collaboration with the Embassy of the U. S. A. in the Slovak Republic to the concert of outstanding artist from U.S.A., The D’Amore Duo, 28/06/2016, 6:00 p.m., Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica


Emily Tsai_William Feasley_koncert_28_06_2016
Program_DAmore Duo_Emily Tsai and William Feasley
DAmore Duo
CV_Emily Tsai
CV_William Feasley

********************************************

We invite you to 5th Annual International Music Festival SCHEMNITIENSIS organized by our Academy

Next concert
We invite you cordially to the bachelor jazz concerts 28/05/2016, 2:00 p.m. and Diploma jazz concert 31/05/2016, 4:00 p.m.

Bc jazz koncerty_Bachelor jazz concerts_28_05_2016
Diplomový jazz koncert_Diploma jazz concert_Peter Tóth_31_05_2016_16.00
********************************************
Concert of slavonic composers_piano workshop_21_05_2016
Ida Černecká_František Pergler_CV

****************************************************************************
We invite you to the 4th International Music Festival SCHEMNITIENSIS 2015
*************************************************************************
Egon KRÁK: PILGRIMS, Melodrama for 2 narrators, mixed choir and orchestra
Slovak Sinfonietta Žilina, Slovak Philharmony Choir, conductor Rastislav Štúr, reciters: Dušan Jamrich and Štefan Bučko

Premiere:
03/09/2015, 4:00 p.m., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica


FOTO Ľubomír Lužina
Next performances were:
06/10/2015 Hall UNESCO Paríž, Francúzsko
21/10/2015, 6:00 p.m., Dom odborov Kino Strojár Martin
22/10/2015, 7:00 p.m. Dom umenia Fatra Žilina
27/10/2015 Berliner Dom, Berlín, Germany
Project supported by Ministry of Culture, Slovak Republic

info@huaja.org

**************************************************************************
We invite you to the concert of outstanding ansamble MUSICA AETERNA, specialized in historically authentic performance

26. 6. 2015, 17:00, Múzeum Sv. Anton
Program_Musica Aeterna_26_06_2015_17.00
**************************************************************************
We invite you to the concerts of students and pedagogues of JAMAA 30. 5. 2015 and 2. 6. 2015
Bakalársky koncert_Kekeňáková_30_5_2015_16.00_Muzeum sv. Anton
Bakalársky koncert_Bogár_30_5_2015
Bakalársky koncert_Iglody_30_5_2015
Koncert_Viktor Hárs_30_5_2015_19.00
Bakalársky koncert_Gaspar_02_6_2015

******************************************************************************
We invite you to the Chamber concert of prominent artists: Marta Töpferová – singing, Petr Nouzovský – violoncello, Yukie Ichimura – piano, 24/05/2015 at 5:00 p.m., Banska Stiavnica, Concert hall HUAJA, Botanická 2, Banská ŠtiavnicaProgram_Koncert_24_05_2015
*******************************************************************************
We invite you to the jazz and chamber concert, 23/05/2015, 3:00, 4:00, 6:00 p.m.
Koncert_jazz_23_05_2015 15.00 16.00

Concert due to illness is cancelled! SKLADATELIA A INTERPRETI V TVORIVÝCH PRIENIKOCH, 23. 5. 2015, 18:00
MUsician and COmposerS EXchange
Program koncertu 23. 05. 2015_18.00

We invite you to the concert of prominent artist from Italy: guitarist Gianluigi Giglio 09/05/2015 at 6:00 p.m., Banska Stiavnica, Rytierska sala, Stary zamok


Gianluigi Giglio_program_koncert_09_05_2015
CURRICULUM (Biography)_Gianluigi Giglio

**********************************************************

We invite you to the workshops and concert of prominent artists from USA: DUO GOLDENBERG, 18/04/2015

Curriculum Vitae_Susan and Bill Godenberg

Program_Goldenberg Duo_Concert_2015 April 18

We invite you to the International Music Festival SCHEMNITIENSIS organized yearly by our Academy
Next 4th International Music Festival SCHEMNITIENSIS will be held from May to June 2015

We invite you to the 3rd International Music Festival SCHEMNITIENSIS 2014

3_SCHEMNITIENSIS_2014_PROGRAM

Part from picture: Ikaros (2006) – Milan Rašla

*************************************************************************
To the last concert of the festival
CIRILLO – METODIADA
oratororium after Ján Hollý for reciter, large mixed choir and chamber orchestra
Place: Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Church of Ascenssion of the Virgin Maria) , Banská Štiavnica, 28/08/2013, 4.00 p.m.

We are looking forward to your visit!

Scroll to Top