SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE 2021

Slávnostné promócie absolventov Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica, ktorí končili v akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 sa konajú 28. 6. 2021 v Sieni Komorských grófov  v Kammerhofe.


Záznam zo Slávnostných promócií bude zverejnený na našej webovej stránke.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu