Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Video prezentácie

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017
Prednáška o architektúre vilovej štvrte – Ing. arch. Katarína Vošková, HUAJA Banská Štiavnica, 23/09/2017

Jazzový koncert študentov a pedagógov, HUAJA Banská Štiavnica, 23/09/2017, zostrih

Komorný koncert študentov, Kalvária Banská Štiavnica, 23/09/2017, zostrih

Slávnostné promócie 2017
Sieň komorských grófov Banská Štiavnica

Slávnostné promócie 2016
Sieň komorských grófov Banská Štiavnica

Koncerty na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta 2015 – výber
Koncert Chelsea Gallo – dirigovanie, 2. roč. Mgr.art štúdia 2015

Zostrih z bakalárskych jazzových koncertov 2015

Jazzový koncert pedagógov 2015

Koncert pedagógov a študentov 2015

Béla Ágoston a hostia 2015

Jazzový koncert študentov 1. a 2. roč. Bc. štúdia – výber 2015

Slávnostné promócie 2015
Sieň komorských grófov Banská Štiavnica

Akademický rok 2013/2014
Prednášky, umelecké a vedecké aktivity 2012 – 2014

Slávnostné promócie 2014
Prví absolventi Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta

Medzinárodný projekt: Skladatelia a interpreti v tvorivých prienikoch
MUCOSEX: MUsicians and COmposerS Exchange

HUAJA v spolupráci s NobilArt – Koncert 29. 4. 2012 Pilisborosjenö (Maďarsko)
Mgr.art Ivan Zvarík, ArtD. – spev, Mgr.art Adam Marec, ArtD. – gitara
Skladatelia a interpreti v tvorivých prienikoch 2012

Prvý akademický rok 2011/2012
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta 2011

III. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry jún 2011 – workshopy a koncerty
Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

Začiatky pôsobenia
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta 2011

Scroll to Top