Vyhlásenie rektora Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica

5. 2. 2021

Vyhlásenie rektora Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica – aktualizácia

Od 26.10.2020 a následne v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 30/2021 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID 19 na území SR výučba na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta Banská Štiavnica bude naďalej prebiehať výhradne DIŠTANČNOU formou.

Vedenie HUAJA pozorne sleduje a vyhodnocuje všetky informácie. O zmenách v spôsobe výučby vás budeme včas informovať rešpektujúc všetky Rozhodnutia, Vyhlášky vlády a COVID AUTOMAT (Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenie SARS – CoV-2)

Napriek vyhlásenému núdzovému stavu veríme, že sa situácia čoskoro výrazne zlepší.

Želám vám všetkým veľa zdravia a naďalej úspešné zvládanie výučby.

Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu