Artistic and Scientific Research Center

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica kladie dôraz na vývoj a výskum v oblasti umenia a umenovedeckých disciplín, ktorý bude koordinovaný excelentným pracoviskom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy. Zriadené Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy (Zriaďovací dekrét) je zamerané na riešenie výskumných úloh podľa potrieb jednotlivých špecializácií. Výsledky sú prezentované v podobe umeleckých výstupov (koncertov, kultúrnych podujatí), seminárov, konferencií, workshopov s medzinárodnou účasťou a tiež publikovaných výstupov (knihy, zborníky, katalógy, CD, DVD, notoviny a pod.).
Významnou možnosťou transferu výsledkov výskumu v oblasti umenia a vedy bude vytvorenie priestoru pre ďalšie vzdelávanie atraktívnymi formami s účasťou významných medzinárodne uznávaných osobností.

Aktivity Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy:

Publikačná činnosť 2011 - 2012 na stiahnutie tu: 

Umelecká činnosť
2011 - 2012 na stiahnutie tu: 

Edičné oddelenie

 HUAJA disponuje Edičným oddelením (vzniklo 11. 10. 2011), ktoré systematicky pripravuje a realizuje plán edičnej činnosti. 

Vydavateľská činnosť oddelenia na stiahnutie tu:

JAAMA: Study here
JAAMA promo video
YouTube channel
searchcloseyoutube-playmenu