Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Pedagogical staff

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

Egon Krák (1958), Slovak composer, arranger, editor, pedagogue, music theoretician, producer and manager. In 1982 he graduated music studies at Academy of Music and Dramatic…
Read More

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. (born 1958, Trnava, Slovakia)   Specialisation Theory of Music, Music Analysis, Modality, 20th and 21st Century Music, Quantitative Musicology, Application…
Read More

doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.

Doc. Ján Gréner, ArtD. (b. 1953) studied violin at Conservatory in Bratislava (1968 – 1974) and Academy of Mušie and Dramatic Arts in Bratislava (1974…
Read More

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. (b. 1974) studied Spanish Philology (1993 – 1997) and doctoral studies in Linguistics (graduated in 2007) at Comenius University in…
Read More

Mgr. Peter Pažický ArtD.

Peter Pažický studied at the Conservatory in Žilina and at the High School of Performing Arts in Bratislava in the class of prof. Marian Lapšanský,…
Read More

Mgr.art Jana Gubková Černá

Mgr.art Jana Gubková Černá je prvou hráčkou skupiny druhých huslí v Slovenskej filharmónii. Už počas štúdia sa s úspechom zúčastnila viacerých interpretačných súťaží. V roku…
Read More

Mgr.art. Viktor Hárs

I’ve started my musical studies at age of 15, on double bass and bass guitar simultaneously. From 1985 till 1988 I’ve studied at the Jazz…
Read More

Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.

Vzdelanie 2002 – 2008    Pedagogická fakulta UK v Bratislave, doktorandské štúdium (PhD.) 1990 – 1995    Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Mgr. art.) 1985 –…
Read More

Mgr.art. Katarína Dučai

Doterajšie vzdelanie: 1994 – 2004     Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien – študijný smer: Zobcová flauta, trieda: Prof. Helmut Schaller 1992 – 1994    …
Read More

Mgr. Silvia Herianová

EDUCATION: Graduated 1986; Nové Zámky High School. Graduated 1991; The Comenius University: Master of Geography and Cartography                        Degree. III.        Graduated 1994; State Language…
Read More
Scroll to Top