Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Pedagogický tím

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

Egon Krák (1958), slovenský skladateľ, pedagóg, hudobný vedec, autor hudobných publikácií, hudobný producent a manažér. Štúdium a zamestnanie – Hudobná fakulta VŠMU Bratislava; hudobnú teóriu a…
Viac info

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. Špecializácia:Hudobná teória, hudobná analýza, modalita, hudba 20. a 21. storočia, kvantitatívna muzikológia, aplikácia systémovej teórie a synergetikyv  muzikológii Štúdium a…
Viac info

doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.

Štúdium a zamestnanie –     nar. 2. 5. 1953 v Podbrezovej–     ĽŠU v Brezne – víťaz viacerých súťaží (Brezno, Banská Bystrica, Žilina)–     Konzervatórium v Bratislave 1968…
Viac info

doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.

  Doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. (1965) absolvoval skladbu na Vysokej škole múzických umení (1990). PhD. obdržal obhájením dizertačnej práce v oblasti dejín hudobnej teórie (1995),…
Viac info

doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.

interpret klasickej gitarovej hudby, pedagóg Štúdium a zamestnanie Adam Marec sa začal venovať hre na gitare v roku 1996. V rokoch 1998 až 2002 študoval na…
Viac info

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. (1974) vyštudoval španielsku filológiu (1993 – 1997) a doktorandské štúdium lingvistiky (ukončené v roku 2007) na Univerzite Komenského v Bratislave.…
Viac info

Mgr.art. Ľubica Čekovská, ArtD.

Slovenská skladateľka Ľubica Čekovská je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Teóriu hudby, kompozíciu študovala u profesora Dušana Martinčeka, neskôr na Royal Academy of Music v Londýne…
Viac info

Mgr. art. Lucia Lužinská

Štúdium a zamestnanie  Mgr. art. Lucia Lužinská Vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor herectvo (1999, Mgr.Art),  Kunst Universität Graz – Rakúsko, odbor džezový spev (2009, Bakk.art)…
Viac info

Mgr. art. Michal Bugala

Štúdium a zamestnanie Michal Bugala vyštudoval gitaru na Jazzovom Inštitúte Universität fur Musik und darstellende Kunst v Grazi u prof. Guido Jeszenszky. Je interpretačne aj…
Viac info

Mgr. Peter Pažický ArtD.

Peter Pažický študoval  u prof.  Mariána Lapšanského v rokoch 1990 – 1995 po štúdiu na Konzervatóriu v Žiline u D. Švárnej. Absolvoval interpretačné kurzy u…
Viac info

Mgr.art Jana Gubková Černá

Mgr.art Jana Gubková Černá je prvou hráčkou skupiny druhých huslí v Slovenskej filharmónii. Už počas štúdia sa s úspechom zúčastnila viacerých interpretačných súťaží. V roku…
Viac info

Mgr.art. Viktor Hárs

I’ve started my musical studies at age of 15, on double bass and bass guitar simultaneously. From 1985 till 1988 I’ve studied at the Jazz…
Viac info

Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.

Štúdium 2002 – 2008    Pedagogická fakulta UK v Bratislave, doktorandské štúdium (PhD.) 1990 – 1995    Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Mgr. art.) 1985 –…
Viac info

Mgr.art. Katarína Dučai

Štúdium 1994 – 2004     Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien – študijný smer: Zobcová flauta, trieda: Prof. Helmut Schaller 1992 – 1994     Pedagogická…
Viac info

Mgr. Silvia Herianová

  Štúdium a zamestnanie VZDELANIE: Maturita 1986; Gymnázium Nové Zámky Štátnica 1991; Univerzita Komenského: Magister geografie a kartografie. III.        Štátnica 1994; Štátna jazyková škola,…
Viac info
Scroll to Top