Dokumenty

AKREDITÁCIA

HUAJA má priznané práva poskytovať študijné programy v odbore Hudobné umenie a udeľovať akademické tituly:

  1. Bakalárske študijné programy: Hudobná interpretácia a teória a Hudobná tvorba a teória – akademický titul bakalár (Bc.)
  2. Magisterské študijné programy: Hudobná interpretácia a teória a Hudobná tvorba a teória –akademický titul magister umenia (Mgr. art.)
  3. Doktorandský študijný program s názvom Hudobná interpretácia a tvorba – akademický titul doktor umenia (ArtD.)

Viac informácií:

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY — DOKUMENTY A SMERNICE HUAJA BŠ
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013
VÝROČNÁ SPRÁVA 2014
VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
VÝROČNÁ SPRÁVA 2016
VÝROČNÁ SPRÁVA 2017
VÝROČNÁ SPRÁVA 2018
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ UMELECKEJ A VEDECKEJ RADY
ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ KOMISIE VSK
Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu