Dokumenty

AKREDITÁCIA

HUAJA má priznané práva poskytovať študijné programy v odbore Hudobné umenie a udeľovať akademické tituly:

  1. Bakalársky študijný program: Hudobná interpretácia a tvorba - akademický titul bakalár (Bc.)
  2. Magisterský študijný program: Hudobná interpretácia a tvorba - akademický titul magister umenia (Mgr.art.)
  3. Doktorandský študijný program s názvom Hudobná interpretácia a tvorba – akademický titul doktor umenia (ArtD.)

Viac informácií:

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY — DOKUMENTY A SMERNICE HUAJA BŠ
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
VÝROČNÁ SPRÁVA 2017
VÝROČNÁ SPRÁVA 2018
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
VÝROČNÁ SPRÁVA 2022
ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ UMELECKEJ A VEDECKEJ RADY
ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ KOMISIE VSK
VÝBEROVÉ KONANIE
searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu