Iné formy vzdelávania

Prípravný semester

Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch.

V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na riadne bakalárske štúdium.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku.

Prijímacie pohovory: podľa harmonogramu
Poplatok za prijímacie pohovory: 50 €
Poplatok za prípravný semester: Podľa aktuálnych smerníc.

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Ponúkame doplňujúce pedagogické štúdium ku stredoškolskému a bakalárskemu diplomu.
Viac na stránke DPŠ

 
 

DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.

Popis doplňujúceho pedagogického štúdia spolu so zoznamom predmetov si môžete stiahnuť vo formáte pdf nižšie:

Viac info:
info@huaja.org
0905 520 508

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu