O časopise

Zoznámte sa s naším vedeckým a umeleckým Časopisom

 

Recenzovaný medzinárodný vedecký a umelecký časopis ARS PRO TOTO vychádza od roku 2012 dvakrát ročne. Nosnou súčasťou časopisu sú vedecké štúdie z oblasti humanitných a umeleckých vied domácich i zahraničných autorov, ktoré sú určené najmä odborníkom a študentom vysokých škôl. Časopis prináša tiež informácie o umeleckých, vzdelávacích a vedeckých aktivitách, ktoré sú zaujímavé a podnetné pre širšiu umeleckú a umeleckovzdelávaciu obec.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu