Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Poplatky

Poplatky počas I. stupňa štúdia

Prijímacie pohovory 50€
Prípravný kurz na PP 120€
Preskúšanie pred prijímacími skúškami 20€
Zápisné 80€
Školné podľa aktuálnej Smernice o školnom a poplatkochAktuálne smernice

Poplatky počas II. stupňa štúdia

Prijímacie pohovory 50€
Prípravný kurz na PP 120€
Preskúšanie pred prijímacími skúškami 20€
Zápisné 80€
Školné podľa aktuálnej smernice o poplatkoch Aktuálna smernica

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

 
Poplatky spojené so štúdiom DPŠ obsahuje Smernica o poplatkoch k DPŠ. Jeden semester štúdia je spoplatnený sumou 350€. 

Spôsob úhrady poplatkov

 
Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na študijnom oddelení alebo bankovým prevodom na účet:
HUDOBNA A UMELECKA AKADEMIA JANA ALBRECHTA BANSKA STIAVNICA
BOTANICKA 354/2, 969 01 BANSKA STIAVNICA, SLOVENSKO
Banka: FIO Banka Adresa: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA

Ohľadom variabilného symbolu nás prosím kontaktujte: info@huaja.org

Scroll to Top