Správna rada

Predsedkyňa

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

Členovia
Mgr. Andrea Martináková
JUDr. Eugen Záthurecký
Mgr. Nadežda Babiaková
Ing. Ľudovít Kaník
Mgr. Jana Valašťanová

Dokument
o HUAJA
Náš YouTube
kanál
searchcloseyoutube-playmenu