Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Správna rada

Predsedkyňa

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

Členovia
Mgr. Andrea Martináková
JUDr. Eugen Záthurecký
Mgr. Nadežda Babiaková
Ing. Ľudovít Kaník
Mgr. Jana Valašťanová

Scroll to Top