Správna rada

Predsedkyňa

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

Podpredseda:
Mgr. Andrea Martináková

Členovia:
JUDr. Eugen Záthurecký

Mgr. Nadežda Babiaková

Mgr. Mikuláš Pál

Ing. Ľudovít Kaník

Mgr. Jana Valašťanová


HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu