Správna rada

Predsedkyňa

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

Členovia
Mgr. Andrea Martináková
JUDr. Eugen Záthurecký
Mgr. Nadežda Babiaková
Ing. Ľudovít Kaník
Mgr. Jana Valašťanová

Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu