Pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

V súčasnosti poskytujeme DPŠ v rámci magisterského štúdia a k  magisterskému diplomu

Dôležité informácie

Schválenie DPS v dennej formeSchválenie DPS v externej forme 

Začiatok štúdia

Štúdium je možné začať v zimom alebo letnom semestri. DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.

Program dennej formy DPS     Program externej formy DPS

Tézy ku kolokviálnej skúške z DPŠ

PROTOKOLY

Prihlášky

Prihláška DPŠ     Prihláška na záverečné skúšky DPŠ

K prihláške na DPŠ v externej forme štúdia uchádzač prikladá:

  1. Overenú kópiu VŠ diplomu v príbuznom odbore.
  2. Štruktúrovaný životopis 

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu: info@huaja.org

Termín podania prihlášky

Do 30. septembra daného akademického roka (pre začiatok štúdia od ZS) a do 31. januára daného akademického roka (začiatok štúdia od LS).

Poplatky

Podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch k DPŠ. Viz. aktuálna smernica o poplatkoch

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu