Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Študijné programy

HUAJA ponúka dva akreditované bakalárske a magisterské programy a jeden doktorandský študijný program

1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

Študent má možnosť výberu:

 1. Vážna hudba
 2. Historická renesančná a baroková hudba 
 3. Jazz a improvizácia 
 4. Dirigovanie
  zborové alebo orchestrálne dirigovanie

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Bc.)

Magisterské štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

V rámci programu HIT je možnosť výberu:

 1. Vážna hudba 
 2. Historická renesančná a baroková hudba
 3. Jazz a improvizácia
 4. Dirigovanie
  zborové alebo orchestrálne dirigovanie

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Mgr. art.)

2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Bakalárske štúdium 

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

Študent má možnosť výberu:

 • Kompozícia – vážna hudba
 • Aranžmány a kompozícia – jazz
 • Elektroakustická kompozícia a zvukový design

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Bc.)

Magisterské štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

Študent má možnosť výberu:

 • Kompozícia – vážna hudba
 • Aranžmány a kompozícia – jazz
 • Elektroakustická kompozícia a zvukový design

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Mgr. art.)

3. Hudobná interpretácia a tvorba  

Doktorandské štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

Študent má možnosť výberu:

 • Modul 1 – Hudobná interpretácia
 • Modul 2 – Kompozícia
 • Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (ArtD..)

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

HUAJA ponúka Doplňujúce pedagogické štúdium k bakalárskym a magisterským študijným programom v odbore Hudobné umenie.
Dĺžka štúdia: 4 semestre
Začiatok štúdia:  zimný alebo letný semester

Prihláška_DPŠ
Scroll to Top