Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Hudobná interpretácia a tvorba (HIaT)

Študijný odbor: 8202 Umenie
Forma štúdia: denná 3 roky

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (ArtD.)

 

Hudobná interpretácia a tvorba (HIaT)

Študijný odbor: 8202 Umenie
Forma štúdia:  externá 4 roky

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (ArtD.)

OPIS ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU — DENNÁ FORMA

OPIS ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU — EXTERNÁ FORMA

ŠTUDIJNÝ PLÁN — DENNÁ FORMA

INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV — DENNÁ FORMA

ŠTUDIJNÝ PLÁN — EXTERNÁ FORMA

INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV — EXTERNÁ FORMA

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2020/2021 ArtD. ŠTÚDIUM

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2022/2023 ArtD. ŠTÚDIUM

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2023/2024 ArtD. ŠTÚDIUM

Štatút a rokovací poriadok Odborovej komisie

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu