Doktorandské štúdium

Hudobná interpretácia a tvorba  

 

Doktorandské štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

Študent má možnosť výberu:

  • Modul 1 – Hudobná interpretácia
  • Modul 2 – Kompozícia
  • Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (ArtD..)
  • Aktuálne témy Dizertačných prác sú zverejnené pod sekciou Prijímacie pohovory
Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu