Festival Schemnitiensis

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS usporadúva HUAJA v banskoštiavnickom regióne od r. 2012. Festival sa spravidla koná v mesiacoch apríl – júl a je zameraný na prezentáciu a konfrontáciu popredných interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Doterajšie festivaly sa svojím zameraním a umeleckými výstupmi stretli s veľmi priaznivým ohlasom nielen u odborníkov, ale aj u záujemcov o kvalitné hudobné umenie. Vystúpili na ňom poprední umelci a telesá ako Zbor SF Bratislava, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala, Musica Aeterna, dirigent Leoš Svárovský, Ida Černecká, Antonio Fraioli, Peter Pažický, Ando Mayumi a ďalší. Cieľom podujatia je prezentácia kompozičného a interpretačného umenia v rámci medzinárodného hudobného festivalu, ktorý motivuje mladých umelcov k zvyšovaniu ich kvality a ďalšiemu nadviazaniu umeleckej spolupráce. K dôležitým cieľom patrí propagácia kvalitného hudobného umenia v UNESCO meste Banská Štiavnica, ktoré svojím atraktívnym prostredím priťahuje záujemcov z celého sveta.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu