Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Pracoviská a katedry

Pracoviská

Rektorát

Študijné oddelenie

Knižnica

Centrum pre vývoj a výskum  

Katedry

Katedra hudobnej interpretácie

Katedra kompozície

Katedra hudobnej teórie a aplikovaných disciplín

Scroll to Top