Rektorát

Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.| Rektor a garant študijného programu
doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.| Prorektor pre štúdium
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.| Prorektor pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy
Mgr. Jana Valašťanová| Kancelárka
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.| Riaditeľka Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy a garantka študijného programu

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu