Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Rectorate

Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.| Rector
doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.| Vice-rector
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.| Vice-rector
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.| Director
Mgr. Jana Valašťanová| Chancellor

Scroll to Top