Partneri a spolupráca

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) v súčasnosti poskytuje dva bakalárske, dva magisterské študijné programy a jeden doktorandský študijný program. Ponúkané študijné programy v systéme vysokoškolského umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe  a vo svete umožňujú absolventom širšie uplatnenie v praxi. Bohaté medzinárodné kontakty, vedecká a umelecká činnosť garantov študijných  programov, pedagógov a vedeckých pracovníkov je zárukou poskytovania vzdelávania na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Spolupráca na Slovensku

 • VŠMU Bratislava (Dohoda o spolupráci)
 • Štátny komorný orchester Žilina (Dohoda o spolupráci),
 • konzervatória a ZUŠ na Slovensku,
 • Spolok slovenských skladateľov,
 • Hudobný fond
 • a ďalšie subjekty.

Medzinárodná spolupráca

HUAJA má v súčasnosti bohatú medzinárodnú spoluprácu a pravidelne organizuje medzinárodné vedecké a umelecké podujatia, na ktorých sa aktívne zúčastňujú kmeňoví pedagógovia, umelci, vedci a študenti. Mnohí z nich sú tiež prizývaní na prestížne umelecké a vedecké podujatia v zahraničí. Pre kompletný zoznam zahraničných škôl, s ktorými spolupracujeme: 

Spolupráca s vedeckými zariadeniami

 • Centre de musique baroque de Versailles,
 • Arnold Schönberg Zentrum Wien,
 • Ústav teórie hudby HAMU Praha,
 • Research Centre of Music Academy in Bydgoszcz, 
 • Výzkumné centrum JAMU v Brne,
 • člen Editorial Board of Information and communications technology in musical field magazine of Academy of Music Gheorghe Dima Cluj-Napoca

Spolupráca s vedcami a profesormi

 • Gabriel Altmann (Nemecko)
 • Reinhard Köhler (Nemecko)
 • Ioan-Iovitzu Popescu,
 • prof. Gérard Geay,
 • Jean-Pierre Deleuze
searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu