Štúdium

Študijné programy

HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske (Bc.) a dva magisterské (Mgr.art) programy a ArtD. štúdium. 

Študijné plány

Všetky potrebné informácie o študijných plánoch pre bakalárske a magisterské študijné programy na jednom mieste.

Študijné oddelenie

Potrebujete viac informácií o štúdiu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej štiavnici?

Pedagogické štúdium

V súčasnosti ponúkame ku klasickému bakalárskemu a magisterskému štúdiu aj doplňujúce pedagogické štúdium.

Personálne zabezpečenie

Chcete vedieť viac o ľuďoch ktorí stoja za HUAJA? V tejto sekcii nájdete všetky informácie o našom personáli.

Harmonogram roka

Kompletný harmonogram na daný školský rok nájdete tu. Harmonogram je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF.

Prijímacie pohovory

Dôležité dátumy spojené s príjímacími pohovormi, potrebné predpoklady, poplatky a mnoho iného nájdete tu.

Formuláre

Prihlášky, tlačivá a iné dôležité dokumenty. Všetko nájdete na stiahnutie vo formáte PDF práve v tejto sekcii.

DPŠ a iné formy vzdelávania

Máte záujem o prípravný semester, prípadne iné formy štúdia? Všetky informácie o doplnkových formách štúdia nájdete tu.

Poplatky

Informácie o výške jednotlivých poplatkov spojených so štúdiom na HUAJA a o spôsobe úhrady nájdete tu.

Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu