Štúdium

Študijné programy

Huajaj ponúka akreditovaný bakalársky (BC.), magisterský (Mgr. Art.) a doktorandský Artd. Študíjny program.

Personálne zabezpečenie

Chcete vedieť viac o ľuďoch ktorí stoja za HUAJA? V tejto sekcii nájdete všetky informácie o našom personáli.

Študijné oddelenie

Potrebujete viac informácií o štúdiu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej štiavnici?

Pedagogické štúdium

V súčasnosti ponúkame ku klasickému bakalárskemu a magisterskému štúdiu aj doplňujúce pedagogické štúdium.

DPŠ a iné formy vzdelávania

Máte záujem o prípravný semester, prípadne iné formy štúdia? Všetky informácie o doplnkových formách štúdia nájdete tu.

Harmonogram roka

Kompletný harmonogram na daný akademický rok nájdete tu.

Prijímacie pohovory

Dôležité dátumy, potrebné informácie, poplatky

Formuláre

Prihlášky, tlačivá a iné dôležité dokumenty. Všetko nájdete na stiahnutie vo formáte PDF práve v tejto sekcii.

Poplatky

Informácie o výške jednotlivých poplatkov spojených so štúdiom na HUAJA a o spôsobe úhrady nájdete tu.

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu