O podujatí

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry - workshopy a prednášky majú za cieľ, formou vzdelávacích aktivít (workshopy a praktické individuálne interpretačné lekcie, kolektívne prednášky) a tiež výstavy hudobných nástrojov, prezentovaných výrobcom gitár efektívne zvyšovať umelecký potenciál nastupujúcej slovenskej generácie gitarových interpretov. Cieľom gitarových dní je rozvíjanie kvality hry a interpretačných schopností mladých adeptov so zámerom rozšírenia praktických inštrumentálnych zručností a teoretických znalostí v oblasti gitarovej hudby. Vytvorenie dôležitej platformy na konfrontáciu slovenskej gitarovej školy a gitarovej interpretácie so zahraničnými expertmi je nevyhnutné pre ďalší rast a rozvoj mladých talentovaných gitaristov. Gitarové dni majú za úlohu skĺbením všetkých atribútov, súvisiacich s hrou na gitare, priniesť, ponúknuť a odovzdať nové vedomosti, vnemy, nové pohľady, myšlienky a emócie všetkým jej účastníkom od študentov, pedagógov, odborníkov, umelcov až po širokú verejnosť. Podujatie sa každoročne uskutočňuje v meste Banská Štiavnica, ktoré svojím atraktívnym prostredím (je zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO) priťahuje záujemcov z celého sveta.

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu