Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Akademický senát

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu

12.12.2011

3.3.2012

2.5.2013

29.5.2014

13.12.2014

Ostatné dokumenty

Zoznam členov

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

Scroll to Top