Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Formuláre

Prihlášky na vysokoškolské štúdium

V kolonke Študijný program a forma štúdia v Prihláške na VŠ štúdium vyberte daný študijný program a napíšte špecializáciu (napr. konkrétny nástroj alebo spev, vážna, resp. jazzová hudba, kompozícia, resp. aranžmány a jazzová kompozícia)

Prihlášky na kurzy a skúšky

Tlačivá pre študentov

Prihlášky na VŠ štúdium (riadne vyplnené, spolu s prílohami) posielajte poštou na:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

Viac informácií nájdete v sekcii prijímacie konanie:

Ostatné prihlášky odosielajte na:
so@huaja.org
info@huaja.org

Scroll to Top