Študijné oddelenie

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Prorektor pre štúdium:  doc. Ján Gréner, ArtD.
Vedúca študijného oddelenia:  Mgr. Klaudia Ivašková
Koordinátor pre zabezpečenie spravodlivých podmienok štúdia: Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.
Koordinátor pre poradenstvo v oblasti kariérneho uplatnenia v praxi: Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: Rastislav Sekerka
Študijný poradca: Mgr. Klaudia Ivašková
Erasmus koordinátor oddelenia: Mgr. Jana Valašťanová
Koordinátor pre mobility (Erasmus a iné): Rastislav Sekerka

KONTAKT

E-mail:

info@huaja.org
ivaskova@huaja.org
Mgr. Klaudia Ivašková
Tel.: +421 907 411 206

Rastislav Sekerka
Tel: +421 917 892 023

1.6 Štruktúra vysokej školy

HUAJA sa organizačne člení na tieto súčasti:

a) rektorát
b) študijné oddelenie,
c) katedry:

  • Katedra hudobnej interpretácie a kompozície – vážna hudba – vedúci katedry
    Mgr. art. Ľubica Čekovská, ArtD.
  • Katedra hudobnej interpretácie a kompozície – jazzová hudba – vedúci katedry
    Mgr. art. Michal Bugala
  • Katedra hudobnej teórie a aplikovaných disciplín – Mgr. art. Oskar Rózsa

d) informačné pracovisko – Akademická knižnica,
e) excelentné pracovisko pre vývoj a výskum s názvom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy (CVVUV).

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu