Študijné oddelenie

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Prorektor pre štúdium: doc. Ján Gréner, ArtD.

Vedúca študijného oddelenia: Mgr. Klaudia Ivašková

Koordinátorka pre doktorandské štúdium: Ivona Kružliaková

Študijný poradca: Mgr. Klaudia Ivašková

Koordinátor pre zahraničné vzťahy a pre študentské mobility (Erasmus a iné): Rastislav Sekerka

Kontakt

E-mail:
info@huaja.org
ivaskova@huaja.org
Tel.: +421 907 411 206
Tel: +421 917 892 023

Informácie o zápise

Milí študenti a prijatí uchádzači, zápis do prvých a vyšších ročníkov akreditovaných študijných programov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v súlade s harmonogramom na príslušný akademický rok v budove školy na Botanickej 2 v Banskej Štiavnici.

Zápisné do 1. ročníka a vyšších ročníkov je potrené uhradiť do dňa zápisu bezhotovostne alebo v deň zápisu v hotovosti.

Školné uhrádzate podľa Zmluvy o štúdiu a rozhodnutí o splátkach.

Výšku poplatkov upravuje Smernica o školnom a poplatkoch na daný akad. rok.

 • Občiansky preukaz
 • Výkaz o štúdiu na vysokej škole (Index)
 • ISIC preukaz, resp. Preukaz externého študenta HUAJA
 • Zápisné do prvého roč. vo výške 150 € v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet škol5
 • Zápisné do vyššieho roč. vo výške 90 € v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet školy
 • Školné vo výške 2500 € pre bakalárske študijné programy alebo 3500 € pre magisterské študijné programy v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet školy

Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na študijnom oddelení
alebo bankovým prevodom na účet:

Banka: FIO Banka
Adresa: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA

! Pri platbách na účet každý študent uvádza svoje meno !

Pozn.: Pri platbách na účet prosím nespájajte platby za zápisne a školné (prípadne iné poplatky) do jednej platby a do správy pre prijímateľa uveďte účel napr. zápis – akad. rok 20../20.., školné – akad. rok 20../20.. a pod. Pri platbe na účet prineste do dátumu zápisu potvrdenie o prevode z banky či internetbankingu prípadne zašlite mailom na info@huaja.org

Pri zápise je potrebné vytvoriť si vlastný Študijný plán podľa ponuky predmetov, zverejnených na webe HUAJA: 

Študenti, ktorí potrebujú potvrdenie o návšteve školy, nájdu príslušné tlačivo v sekcii:

Vyplnené tlačivo potvrdenie o návšteve školy (resp. ďalšie tlačivá) je potrebné priniesť v deň zápisu na potvrdenie študijným oddelením HUAJA. Potvrdenia vystavované študijným oddelením mimo termín zápisu sú spoplatňované podľa príslušnej smernice.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu, je potrebné neúčasť vopred oznámiť Študijnému oddeleniu a dohodnúť ďalší termín, resp. spôsob zápisu.

 • Do druhého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia  budú zapísaní tí študenti, ktorí dosiahli v prvom ročníku požadovaných minimálne 50 kreditov.
 • Do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia  budú zapísaní tí študenti, ktorí dosiahli v druhom ročníku požadovaných minimálne 110 kreditov.
  • Študijné plány so zoznamom predmetov nájdete na webe školy: Študijné plány
  • Študenti, ktorí potrebujú potvrdenie o návšteve školy, nájdu príslušné tlačivo v sekcii Formuláre
   Vyplnené tlačivo prinesú na zápis na potvrdenie študijnému oddeleniu HUAJA. Ostatné potvrdenia o návšteve školy si študent zabezpečí sám a taktiež vyplnené predloží na potvrdenie študijnému oddeleniu HUAJA. Potvrdenia vystavované študijným oddelením mimo termín zápisu sú spoplatňované podľa príslušnej smernice.
  •  

Prajeme Vám mnoho študijných a umeleckých úspechov v novom akademickom roku.

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu