Študijné oddelenie

Kontakt

E-mail:
info@huaja.org
ivaskova@huaja.org
Tel.: +421 905 520 508
Tel.: +421 907 411 206


Informácie o zápise

Milí študenti a prijatí uchádzači, zápis do prvých a vyšších ročníkov akreditovaných študijných programov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v súlade s harmonogramom na príslušný akademický rok v budove školy na Botanickej 2 v Banskej Štiavnici. Na zápis je potrebné si priniesť:

 • Občiansky preukaz
 • Výkaz o štúdiu na vysokej škole (Index)
 • ISIC preukaz, resp. Preukaz externého študenta HUAJA
 • Zápisné do prvého roč. vo výške 150 € v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet škol5
 • Zápisné do vyššieho roč. vo výške 90 € v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet školy
 • Školné vo výške 2500 € pre bakalárske študijné programy alebo 3500 € pre magisterské študijné programy v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet školy

Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na študijnom oddelení
alebo bankovým prevodom na účet:

Banka: FIO Banka
Adresa: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA

! Pri platbách na účet každý študent uvádza vlastný variabilný symbol !

Pozn.: Pri platbách na účet prosím nespájajte platby za zápisne a školné (prípadne iné) do jednej platby a do správy pre prijímateľa uveďte účel napr. zápis 2015/16, školné 2015/16a pod. Pri platbe na účet prineste do dátumu zápisu potvrdenie o prevode z banky či internetbankingu prípadne zašlite mailom na info@huaja.org

 • Do druhého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia  budú zapísaní tí študenti, ktorí dosiahli v prvom ročníku požadovaných minimálne 50 kreditov.
 • Do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia  budú zapísaní tí študenti, ktorí dosiahli v druhom ročníku požadovaných minimálne 110 kreditov.
  • Študijné plány so zoznamom predmetov nájdete na webe školy: Študijné plány
  • Študenti, ktorí potrebujú potvrdenie o návšteve školy, nájdu príslušné tlačivo v sekcii Formuláre
   Vyplnené tlačivo prinesú na zápis na potvrdenie študijnému oddeleniu HUAJA. Ostatné potvrdenia o návšteve školy si študent zabezpečí sám a taktiež vyplnené predloží na potvrdenie študijnému oddeleniu HUAJA. Potvrdenia vystavované študijným oddelením mimo termín zápisu sú spoplatňované podľa príslušnej smernice.

Prajeme Vám mnoho študijných a umeleckých úspechov v novom akademickom roku.

Dokument
o HUAJA
Náš YouTube
kanál
searchcloseyoutube-playmenu