Magisterské štúdium

Hudobná interpretácia a teória (HIT)

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

V rámci programu HIT je možnosť výberu:

  1. Vážna hudba 
  2. Historická renesančná a baroková hudba
  3. Jazz a improvizácia
  4. Dirigovanie
    zborové alebo orchestrálne dirigovanie

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Mgr. art.)

 

Hudobná tvorba a teória
(HTT)

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

Študent má možnosť výberu:

  • Kompozícia – vážna hudba
  • Aranžmány a kompozícia – jazz
  • Elektroakustická kompozícia a zvukový design

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Mgr. art.)

Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu