Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Hudobná interpretácia a tvorba (HIaT)

Študijný odbor: 8202 Umenie
Forma štúdia: denná 2 roky

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Mgr. art.)

Hudobná interpretácia a tvorba (HIaT)

Študijný odbor: 8202 Umenie
Forma štúdia: externá 2 roky

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Mgr. art.)

OPIS ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU — DENNÁ FORMA

OPIS ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU — EXTERNÁ FORMA

ŠTUDIJNÝ PLÁN — DENNÁ FORMA

INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV — DENNÁ FORMA

ŠTUDIJNÝ PLÁN — EXTERNÁ FORMA

INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV — EXTERNÁ FORMA

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu