Bakalárske štúdium

Hudobná interpretácia a teória (HIT)

 

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

Študent má možnosť výberu:

  1. Vážna hudba
  2. Historická renesančná a baroková hudba 
  3. Jazz a improvizácia 
  4. Dirigovanie
    zborové alebo orchestrálne dirigovanie

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Bc.)

 

Hudobná tvorba a teória
(HTT)

 

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

Študent má možnosť výberu:

  • Kompozícia – vážna hudba
  • Aranžmány a kompozícia – jazz
  • Elektroakustická kompozícia a zvukový design

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom (Bc.)

Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu