doc. Martin Štúr, PhD.

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. (1974) vyštudoval španielsku filológiu (1993 - 1997) a doktorandské štúdium lingvistiky (ukončené v roku 2007) na Univerzite Komenského v Bratislave. Zúčastňoval sa na seminári filozofie pod vedením prof. Jaroslava Martinku (1998 - 2006). V roku 2015 sa habilitoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde od roku 1998 prednáša španielsku lingvistiku (aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006 - 2010), preklad, latinčinu, úvod do štúdia jazyka a filozofiu jazyka. Od roku 2011 prednáša na Hudobnej a Umeleckej Akadémii Jana Albrechta v Banskej Štiavnici estetiku, filozofiu a sémiotiku. Od roku 2015 do roku 2017 vyučoval španielsku lingvistiku na Univerzite Bielsko-Biała, kde v súčasnosti prednáša ako navštevujúci profesor textovú analýzu a nefikčnú literatúru. Má početné publikácie z oblasti španielskej a indoeurópskej historickej a porovnávacej lingvistiky, filozofie jazyka, literatúry, semiotiky a o živote a dielach Unamuna

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu