doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.

Štúdium a zamestnanie

Pôsobenie v hudobných zoskúpeniach

Diskografia

-     nar. 2. 5. 1953 v Podbrezovej
-     ĽŠU v Brezne – víťaz viacerých súťaží (Brezno, Banská Bystrica, Žilina)
-     Konzervatórium v Bratislave 1968 – 1974 ( prof. Aladár Móži), člen komorného orchestra Konzervatória (prof. Ján Pragant), zakladajúci člen komorného súboru Musica Aeterna v roku 1973
VŠMU v Bratislave 1974 – 1978( prof. Ján Skladaný), účastník Medzinárodného hudobného tábora v Pécsi
-    1978 – 1981  VUS Bratislava
-    1981 – 1985  učiteľ huslí na ĽŠU v Petržalke
-     1986 – 2003 člen komorného súboru Slovenskej filharmónie Musica aeterna, inšpektor a archivár súboru, súčasne člen Haydn Sinfonietta Wien
2003 – 2008 pedagóg na AU BB a na Kozervatóriu v B. Bystrici (komorná hra, interpretačný seminár, analýza skladieb, predbaroková a baroková teória a prax)
od 2010 – pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (vedúci špecializačného štúdia - odbor stará hudba, viola, husle, komorná hudba, barokové husle,dejiny hudby, interpretačný seminár)
v r.2010 -  člen Symfonického orchestra SR
od 2011 – prorektor a pedagóg na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Externý člen rôznych zoskupení, hrajúcich na autentických nástrojoch doma i v zahraničí –  Solamente Naturali, Wroclaw Barok Orchestra, Czech Ensemble Baroque, Capela Regia Praga, Concilium Musicum Wien, Ensemble Inegal Praha, J. J. Fux Orchester Wien...
V roku 2014 obhájil dizertačnú prácu na tému „Vývin päťhlasnej sadzby v inštrumentálnej hudbe 17. - 18. storočia so zreteľom  na uplatnenie violy“ na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, čím získal titul ArtD.

V roku 2016 bol rektorom Janáčkovej akadémie múzických umení menovaný docentom v odbore Hudobné umenie, s účinnosťou od 1. novembra 2016, na základe obhajoby habilitačnej práce „Súbor najvýznamnejších umeleckých výkonov a interpretačných premien v rámci komorného ansámblu pre starú hudbu Musica Aeterna za štyridsať rokov jeho pôsobenia“ a habilitačnej prednášky na tému „Význam a prínos pôsobenia špecializovaného komorného súboru pre starú hudbu, Musica Aeterna, v hudobnom živote Československa, respektíve Slovenska od roku 1973 podnes“

Počas viac ako štyridsaťročného účinkovania v MAe okrem vyše tisícky koncertov a nahrávok pre rozhlas, televíziu a na LP či CD (46) doma i v zahraničí absolvoval majstrovské kurzy (CMBV, London Barock) a ako sólový, komorný, či orchestrálny hráč spolupracoval s mnohými špičkovými predstaviteľmi hnutia „starej hudby“ – Standage, Holloway, Mackintosh, Tan, Goodwin, Hoeprich, Brautigam, Gini, Antonini, McCreesh atď. Najvyššie ocenenia – trikrát Diapason d´or, Classical Awards, označenie MAe ako najlepší súbor svojho druhu vo východnej Európe

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu