Mgr. Dana Kratochvilová, PhD.

VZDELANIE

PREHĽAD PRAXE

Preklady a tlmočenie z a do anglického jazyka

Príprava a realizácia grantov

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

PhD. (2012)

študijný program: estetika (jednoodborové štúdium, doktorandské 3. stupeň, zameranie: britská dráma)

Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

Mgr. (2005)

katedra anglistiky a amerikanistiky, katedra estetiky, vied o umení a kulturológie

študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii: anglický jazyk a literatúra-estetika

Štátne skúšky: anglický jazyk, britská a americká literatúra, pedagogika a psychológia, teória a dejiny divadla, teória a dejiny hudby, teória a dejiny výtvarného umenia,  teória a dejiny estetiky

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen

maturitná skúška (2000)

slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, dejiny umenia

Pedagogická prax:

2019 – súčasnosť Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

                               SŠ učiteľka anglického jazyka na bilingválnom gymnáziu

predmety: KAJ Maturanti úroveň C1, Umenie a kultúra v anglickom jazyku

2013 – 2014         Jazyková škola Larus Banská Štiavnica

                               Lektorka kurzov anj pre dospelých

2007 – 2012         Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta dramatických umení

predmety: repetitórium anglického jazyka pre hercov a filmových tvorcov,  tvorivý divadelný seminár, kapitoly z britskej literatúry

náplň práce: výučba, príprava a realizácia grantov, preklady, tlmočenie

2004-2011       Jazyková škola Berlitz Košice, Speak Banská Bystrica, Akadémia Vzdelávania Zvolen,               Skrivánek Slovensko, Progress school Prešov, Jazyková škola Talk Košice


lektorka anglického jazyka pre všetky jazykové úrovne a vekové kategórie, skúsenosť  s výučbou detí, viacročných cyklov kurzov všeobecnej angličtiny pre dospelých, business angličtiny, angličtiny pre maturantov, konverzačných kurzov i kurzov pre

štátnu správu (Ďaňový úrad v KE, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach)

07/2008, 07/2009               EAC Group of Companies, Edinburgh , Great Britain (www.eacworld.com)

                                               Ramsgate, UK (2008), Carmarthen, Wales (2009)

                                               residential senior teacher (lektorka letných kurzov                                                               angličtiny pre medzinárodné skupiny juniorov
práca lektorky pod dohľadom British council
využívanie princípov drama in education

2005-2006       Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice
                            stredoškolská učiteľka anglického jazyka

2009-2012       Skrivánek Slovensko,  Divadelný ústav Bratislava, Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov - Kabinet divadla a filmu SAV, Bábkové divadlo na rázcestí Banská Bystrica, Stanica Žilina-Záriečie-kultúrny uzol a i. odborné a umelecké preklady, tlmočenie diskusií o divadle a filme

Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and COIL
Action: Cooperation partnerships in school education 2022

MK-4284/2012/4.1.4, Polarity herectva 2012

MK-2156/2011/4.1.4, Polarity herectva 2011

MK-2153/2011/4.4.1, ARTORIUM 2011

Nadačný fond Slovak Telecom, XXI. Víkend atraktívneho divadla 2009

European Cultural Foundation, Collaboration grants 2011

Projekt Vzdelávanie divadlom (2010-2013), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

anglický jazyk - štátna skúška, viacročná prax učiteľa anglického jazyka pre všetky úrovne

francúzsky jazyk – maturitná skúška, stredne pokročilý

španielsky jazyk – základná znalosť

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu