doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.

Doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. (1965) absolvoval skladbu na Vysokej škole múzických umení (1990). PhD. obdržal obhájením dizertačnej práce v oblasti dejín hudobnej teórie (1995), je docentom hudobnej teórie (2003). V súčasnosti pracuje na HUAJA v Banskej Štiavnici, zaoberá sa problematikou v oblastiach metodológie vedy, epistemológie, filozofickej logiky a tiež v oblastiach matematického modelovania výsledkov empirického výskumu, štatistickej a data mining analýzy pri spracovaní empirických dát.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu