Mgr. art. Jana Gubková Černá, ArtD.

Mgr. art. Jana Gubková Černá, ArtD. je prvou hráčkou skupiny druhých huslí v Slovenskej filharmónii.

Už počas štúdia sa s úspechom zúčastnila viacerých interpretačných súťaží. V roku 2000 sa stala laureátkou Národnej husľovej súťaže o cenu Karola Dobiáša. V roku 1998 sa stala členkou prestížneho Mládežníckeho Orchestra Gustava Mahlera, kde mala možnosť pracovať pod vedením svetovo uznávaných dirigentov.

Ako sólistka opakovane vystúpila okrem iného so všetkými poprednými slovenskými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Capella Istropolitana. Ako komorná a sólová hráčka vystúpila v ČR, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Turecku, Luxembursku, USA a na Cypre.

Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na VŠMU (doc. Jablokov) a na Universität für Musik Wien (prof. Küchl). Štúdium si dopĺňala na početných majstrovských kurzoch pod vedením špičkových interpretov.

V roku 2009 úspešne absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU.

V súčasnosti sa venuje komornej a sólovej hre a pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislav

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu