Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.

Peter Pažický študoval  u prof.  Mariána Lapšanského v rokoch 1990 – 1995 po štúdiu na Konzervatóriu v Žiline u D. Švárnej. Absolvoval interpretačné kurzy u H. Czerny Stefanskej, E. Indjica a L. Bermana. U prof. Lapšanského ukončil aj doktorandské štúdium.

Je laureátom Súťaže slovenských konzervatórií, Smetanovej súťaže v Hradci Králové, trojnásobným laureátom Chopinovej súťaže v Mariánskych Lázňach. Na interpretačnej súťaži MŠ SR v Banskej Bystrici získal Cenu za najlepšiu interpretáciu sonáty, na  II. Medzinárodnej súťaži J. N. Hummela cenu  za najlepšieho slovenského účastníka.

V klavírnom duu s Alešom Solárikom získal významné ocenenia - 1. cenu  na Súťaži slovenských Konzervatórií  a na Schubertovej súťaži pre klavírne duá v Jeseníku, 1. cenu na Medzinárodnej súťaži „Cittá di Marsala“  a  1. cenu na „Premio Valentino Bucchi“. Slovenské klavírne duo sa predstavilo na slovenských a európskych pódiách v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Rusku, Dánsku, realizovalo nahrávku pre britskú spoločnosť Chandos  s dánskymi perkusionistami Safri duo a premiérovalo diela slovenských skladateľov.

Peter Pažický účinkoval s ŠKO Žilina, s Orchestrom Slovenského rozhlasu, Jugend Filharmonie, Pražským komorným orchestrom, s Karlovarským symfonickým orchestrom, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala a so Štátnou filharmóniou Košice. Nahrával  pre Slovenský rozhlas, Slovenský hufobný fond a Pavlík Records.

V jeho repertoári zastupuje významné miesto tvorba F. Chopina (kompletné Valčíky na festivale Chopinova jar), vystúpil s recitálom na EXPO v Shanghaji. Intenzívne sa venuje komornej hudbe, najmä v spolupráci so spevákmi, pre ktorých je vyhľadávaným klavírnym partnerom. Pedagogicky pôsobí na VŠMU a na Konzervatóriu v Bratislave.

V poslednom období uviedol mnoho slovenských diel na koncertoch Albrechtiny, nahral CD s klavírnym dielom Jána Levoslava Bellu, účinkoval na festivaloch Epoché/ Nová slovenská hudba,  Viva Musica! a Bratislavské hudobné slávnosti.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu