Mag. art. Katarína Dučai

Štúdium

Kurzy

Pedagogická prax

Umelecká činnosť

1994 – 2004     Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien – študijný smer: Zobcová flauta, trieda: Prof. Helmut Schaller

1992 – 1994     Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný smer: Nemecký jazyk – Hudobná výchova

1988 - 1992     Gymnázium v Košiciach, odbor: Kultúrno – výchovná činnosť

1996 - 1999     Interpretačné kurzy pod vedením Kammertrio Linz - Wien

2002 a 2004    Internationale Akademie für Alte Musik, Innsbruck

2002                Kurz vývinovej muzikoterapie podľa Gertrud Orff

2014                Majstrovský kurz pod vedením Flanders Recorders Quartet

2016                Majstrovský kurz pod vedením Markusa Zahnhausena

2018                Majstrovský kurz pod vedením Michaly Petri

2012 -              Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

2010 -              Johann Sebastian Bach – Musikschule vo Viedni

2006 –             Konzervatórium v Bratislave, odbor: Zobcová flauta

2005 -             Pedagogické pôsobenie vrámci interpretačných kurzov „Flauto dolce“

2001 – 2005     Súkromná hudobná škola Allegro – Vivace vo Viedni

Ocenenia v rámci celoslovenských a medzinárodných súťaží v hre na zobcovú flautu, resp. v komornej hre (napr.: Celoslovenské kolo súťaže Ministerstva školstva v roku 1992 – laureát súťaže, Medzinárodná súťaž v komornej hre so zastúpením zobcovej flauty v Pinerole (IT) v roku 1999 – 2. miesto, Medzinárodná súťaž v hre na zobcovú flautu v Catanii (IT) v roku 1999 – 4. miesto...)

Pôsobenie v orchestri Musica aeterna, ako aj vo viedenskom orchestri Bachgemeinde

Bohatá koncertná činnosť doma i v zahraničí ako sólistka, resp. ako členka rôznych komorných zoskupení (BHS, Košická hudobná jar, Koncerty Flauto dolce, Festival Ars Antiqua Europae in Via Gothica...)

Scénicka hudba v rámci monodramatických predstavení hercov Hubertusa Zorella a Vereny Vondrak vo viedenskom Museumsquartier

Členstvo v odborných porotách slovenských a medzinárodných súťazí v hre na zobcovú flautu

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu