Disciplinárna komisia

Členovia
Mgr. Andrea Martináková, zamestnanecká časť
Klaudia Ivašková, zamestnanecká časť
Klaudia Vašinová, študentská časť
Jozef Čuban, študentská časť

Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu