Inklúzia a rozmanitosť v programe Erasmus+

Inklúzia a rozmanitosť v programe Erasmus+

Program ERASMUS+ na HUAJA
Cieľom programu Erasmus+ je okrem iných stratégií aj podporovanie rovnosti príležitostí a prístupu, inklúzie, rozmanitosti a spravodlivosti v rámci jeho akcií a aktivít. Vzhľadom na tento cieľ sa aj Projekt mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov,
v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorý  realizujeme na HUAJA sa  zameriava aj na účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sprístupňuje mechanizmy a finančné zdroje. HUAJA aktivity v rámci programu Erasmus+ realizuje na základe inkluzívneho prístupu takým spôsobom, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov. HUAJA rešpektuje stratégiu na realizáciu inklúzie a rozmanitosti v rámci podporených projektov Erasmus+, ktorú navrhla Európska komisia. Táto stratégia má pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktorým môžu čeliť rôzne cieľové skupiny pri prístupe k príležitostiam.

Ako postupovať v prípade záujmu o podporu inklúzie?

Na HUAJA je funkciou koordinátora pre podporu inklúzie a realizáciu mobilít v rámci programu  Erasmus+ poverený Rastislav Sekerka, ktorý informuje:

  • o dátumoch a podmienkach výberového konania k mobilitám Erasmus;
  • o grante a dodatočnej finančnej podpore inklúzie, na ktorú má študent nárok;
  • o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť na získanie podpory na mobilitu a tiež o podporu inklúzie.

Viac informácií:

Erasmus koordinátor:
Rastislav Sekerka
sekerka@huaja.org
+421917892023

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu