komorný koncert – 29. 1. 2023 o 15:00

P R O G R A M

Johann Christoph Schultze (1733 – 1813)
Suite in d moll (Overture a 2 Flute à Bec e B. c.), Berlín cca 1800
Overture, Badinge, Rondeau, Sarabande, Gavotte, Menuett, Capricie

Dario Castello (1590 – 1658)
Ottava Sonata zo zbierky Sonate concertate in stil moderno a 2 & 3 voci, Libro primo, Benátky 1621

Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Herr, unser Herrscher, zo zbierky Symphoniae sacrae II, op. 10/3, SWV 343, Drážďany 1647

Nicolas Chédeville (1705–1782) / Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Sonata g-moll, op. 13/6, zo zbierky Il Pastor fido, Paríž 1737
Vivace, Alla breve Fuga da Capella, Largo, Allegro ma non presto

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Die Obrigkeit ist Gottes Gabe, ária z kantáty Preise, Jerusalem, den Herrn, BWV 119, Nr. 5, Lipsko 1723

Stefan Franz (1785 – 1850)
Grand Duo pre dva čakany, Viedeň cca 1815
Allegro vivace

Giovanni Paolo Simonetti (*1948)
Sonata op.2/1, pre dve altové zobcové flauty a basso continuo, Winterthur 1981
Adagio ma non tanto, Presto, Alla breve non presto

Anette Ziegenmeyer (*1976)
The Guru Guy, pre voice flute (dve voice flutes) a delay, Celle 2004

Henry Purcell (1659 – 1695)
Chacconne in c moll Two in One upon Ground z opery Prophetess, or the History of Dioclesian, Londýn, 1690
One charming night gives more deligh, ária z opery The Fairy Queen, Londýn 1692

Ú Č I N K U J Ú C I

 

Katarína Dučai (SK) vyštudovala zobcovú flautu u Helmuta Schallera na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a svoje vedomosti prehlbovala na majstrovských kurzoch u renomovaných odborníkov. Jej najväčšou vášňou je komorná hudba a ako komorná hráčka účinkuje s viacerými zoskupeniami. Pedagogicky pôsobí na Slovensku, ako aj v Rakúsku, kde je aj členkou národných a medzinárodných odborných porôt súťaží v komornej hre a v hre na zobcovú flautu. Katarína Dučai je autorkou interpretačných kurzov Flauto dolce. V súčasnosti vyučuje a zároveň je na doktorandskom štúdiu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta – Banská Štiavnica.

Gabor Prehoffer (HU) študoval hru na zobcovú flautu u Rahel Stoellger na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Vyučoval na interpretačných kurzoch v Schärdingu v Rakúsku, Jindřichovom Hradci v Českej republika, v Bélapátfalvi v Maďarsku a v rámci Savaria Workshopu v Szombathely. S viedenským Orpheon Consort vystúpil na mnohých koncertoch v Rakúsku, Taliansku, Českej republike a Maďarsku. Od roku 2002 vyučuje hru na zobcovú flautu na Strednej hudobnej škole v Szombathely. Od februára 2021 je učiteľom zobcovej flauty na Univerzite v Győri. 

Andrew Hallock (USA) vyštudoval Texaskú univerzitu v Austine a Kráľovské konzervatórium v ​​Haagu v Holandsku. Ako špecialista na štýl a techniky používané v repertoári 16. storočia strávil posledné desaťročie cestovaním po Európe a USA v rôznych funkciách: kontratenorový sólista, ansámblový spevák, výrobca nástrojov, kornetista, pedagóg a nezávislý bádateľ.

Tomáš Kardoš (SK/NL) žije a pôsobí v Holandsku. Barokové violončelo a fagot študoval na školách v Bratislave, Viedni a v Haagu. Špecializuje sa na autentickú interpretáciu hudby 17. a 18. storočia. Radosti života napĺňajú povedľa hudby športové a remeselné aktivity, ako cirkus, jazda na koni, výroba hudobných nástrojov a obuvníctvo.

Martin Gedeon (CZ) študoval popri štúdiu na České vysoké učení technické v Prahe hru na organ u Lukáša Vendla, ktorý ho priviedol ku starej hudbe. Neskôr vyštudoval hru na čembalo vo Viedni, v triede Ericha Traxlera a basso continuo u Augusty Campagne. Absolvoval taktiež ročný študijný pobyt na Royal Conservatoire v Den Haagu. Martin Gedeon si svoju hru zdokonaľoval na početných kurzoch. Spolupracoval s mnohými ansámblami, napríklad s L’Orfeo Barockorchester, Capela Leopoldina, Tonkünstler-Orchester, Solamente Naturali, Mucha Quartet a Il Cuore Barocco. V akademickom roku 2021/2022 pedagogicky pôsobil na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien v Rakúsku.

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu