Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Rektor

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. – rektor 

Slávnostné menovanie rektora prezidentom SR – 7. 5. 2012

Profesijný životopis rektora na stiahnutie tu:

Príhovor rektora z roku 2012 na stiahnutie tu: 

Scroll to Top