Rektor

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. - rektor 

Slávnostné menovanie rektora prezidentom SR - 7. 5. 2012

Profesijný životopis rektora na stiahnutie tu:

Príhovor rektora z roku 2012 na stiahnutie tu: 

Dokument
o HUAJA
Náš YouTube
kanál
searchcloseyoutube-playmenu