ZUZANA MARTINÁKOVÁ RENDEKOVA — MODÁLNE MYSLENIE V HUDBE, MINULOSŤ A SÚČASTNOSŤ

Galéria

Popis

Kniha Modálne myslenie v hudbe – minulosť a súčasnosť je výsledkom autorkinho dlhoročného výskumu tvorby skladateľov 20. storočia, ktorá si uvedomuje, že skladatelia nie náhodou pre svoju tvorbu nachádzali zdroje inšpirácie v antickej, stredovekej a renesančnej európskej hudbe, ale aj v etnických hudobných kultúrach na celom svete.

Autorka dospela k poznaniu, že modálne myslenie je základom hudby všetkých minulých i súčasných hudobných kultúr a všetky iné formy hudobné myslenia sú logickým vývojovým dôsledkom. Napríklad tonálny funkčný systém sa vyvinul z kadencií v modálnych skladbách obdobia renesancie, seriálne myslenie je určitou reštrikciou modálneho myslenia, mnohé skladateľské techniky v 20.  a 21. storočí vychádzajú a rešpektujú zákonitosti modálneho myslenia.

Kniha obsahuje charakteristiku modálneho myslenia v hudbe v období stredoveku a renesancie, jeho logický vývoj až do súčasnosti, ktorý autorka dokumentuje analýzou tvorby Palestrinu, Gesualda, Musorgského, Debussyho, Satieho, Janáčka, Roslaveca, Cowela, Bartóka, Suchoňa, Schnittkeho, Crumba, Góreckého, Pärta, Kančeliho, Messiaena, ale aj skupiny Beatles.

Rozšírené 2. vydanie z roku 2019 obsahuje aj záverečnú štúdiu v anglickom jazyku, ktorej podstatná časť bola publikovaná v zahraničí pod názvom Development of Modal Thinking from Palestrina to the Present  Time (Wroclaw 2014).

Kniha Modálne myslenie v hudbe – minulosť a súčasnosť je určená najmä muzikológom, hudobným teoretikom a skladateľom, študentom hudobnej vedy a teórie, ale aj ďalším záujemcom o modálne myslenie v hudbe minulosti a súčasnosti. Autorka verí, že táto kniha podnieti čitateľa k inému uvažovaniu o danej problematike.

Cena: 15

Máte záujem o tento titul?

Napíšte nám...
Produkty
HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu