Vyhlásenie slovenských rektoriek a rektorov k situácii na STU

Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu