Vážení sponzori, milí priatelia,
ďakujeme Vám za doterajšiu podporu, ktorá nám prostredníctvom OZ Štiavnické múzy umožňuje realizovať niektoré umelecké aktivity v Banskej Štiavnici v spolupráci s našou Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta. Budeme veľmi radi, ak aj v tomto roku prostredníctvom Občianskeho združenia “Štiavnické múzy” podporíte našu umeleckú a vzdelávaciu činnosť Vašimi dvoma percentami z dane, za ktoré Vám vopred ďakujeme.
Tlačivo, potrebné na poukázanie Vašich “dvoch percent” ak ste zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba nájdete tu:
Vyhlásenie 2016

Ostatné dokumenty a postup krokov nájdete na:
2 percenta z dane

Informácie o našom občianskom združení nájdete na:
Štiavnické múzy

Staňte sa našimi členmi a zúčastňujte sa našich koncertov

Ďakujeme za Váš príspevok!