KoncertyConcerts

Koncerty

Srdečne Vás pozývame na bakalárske jazzové koncerty 28. 05. 2016, 14:00 a diplomový jazzový koncert 31. 05. 2016, 16:00 Bc jazz koncerty_Bachelor jazz concerts_28_05_2016 Diplomový jazz koncert_Diploma jazz concert_Peter Tóth_31_05_2016_16.00 ******************************************** Srdečne Vás pozývame na klavírny workshop a koncert 21. 05. 2016 Koncert slovanských autorov_klavírny workshop_21_05_2016 Ida Černecká_František Pergler_CV ********************************************...
Akreditované bakalárske a magisterské programyAccredited Bachelor and Master Study Programmes

Akreditované bakalárske a magisterské programy

1. Hudobná teória a interpretácia 2. Hudobná teória a tvorba Denná a externá forma štúdia 1. Music Theory and Performance 2. Music Theory and Composition Daily and external form of study
SCHEMNITIENSIS - medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS - International Music Festival

SCHEMNITIENSIS – medzinárodný hudobný festival

Pozývame Vás na každoročné podujatie našej akadémie Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS Aktuálny koncert Srdečne Vás pozývame na bakalárske jazzové koncerty 28. 05. 2016, 14:00 a diplomový jazzový koncert 31. 05. 2016, 16:00 Bc jazz koncerty_Bachelor jazz concerts_28_05_2016 Diplomový jazz koncert_Diploma jazz concert_Peter Tóth_31_05_2016_16.00 ******************************************** Koncert slovanských autorov_klavírny workshop_21_05_2016 Ida Černecká_František...
8. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry8th International Days of Classical Guitar Performance

8. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 8. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 2. – 4. júna 2016 Program_Gitarové dni 2016 Pridružená akcia: William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016 William Feasley_workshops_28_06_2016 V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo časti podujatia, resp. workshopu a koncertu 28. 06. 2016 vyplňte prosím...
Pokyny na prijímacie pohovoryEntrance Exam: Information

Pokyny na prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory pre akademický rok 2016/2017 Bakalárske a magisterské študijné programy v študijnom odbore: 2.2.3 Hudobné umenie Názov študijného programu Forma štúdia Dĺžka štúdia 1 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium denná 6 semestrov (3 roky) 2 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium externá 8 semestrov...
Deň otvorených dveríDoors Open Day

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí! 23. 04. 2016; 14:00 – 17:00 Radi Vás privítame na našej akadémii na Botanickej 2, Banská Štiavnica a poskytneme Vám informácie o akreditovaných bakalárskych a magisterských programoch a ďalších súčasných i pripravovaných formách štúdia. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!
KurzyCourses

Kurzy

Ponúkame hudobné a výtvarné kurzov pre všetky vekové kategórie, aj pre začiatočníkov!We offer music and fine art courses for all age groups and for beginners too!
Doplňujúce pedagogické štúdiumSupplementary Pedagogical Study

Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponúkame doplňujúce
pedagogické štúdium (DPŠ)
ku stredoškolskému
a bakalárskemu diplomuWe offer the Supplementary Pedagogical Study to the Bachelor Study Programmes
Latest entries
Významné osobnosti na našej akadémii

Významné osobnosti na našej akadémii

Srdečne Vás pozývame na prednášku významného slovenského skladateľa prof. Juraja Hatríka 28. 05. 2016, 11:00 PREDNÁŠKA_Prof_Juraj Hatrik ********************************************* Srdečne Vás pozývame na klavírny workshop a koncert 21. 05. 2016 Koncert slovanských autorov_klavírny workshop_21_05_2016 Ida Černecká_František Pergler_CV ******************************************** Srdečne Vás pozývame na prednášku, workshopy a koncert významného osobnosti z Talianska Antonio Fraioli, klarinet Coservatorio di Musica...
Prečo študovať na HUAJA?

Prečo študovať na HUAJA?

Prečo študovať hudbu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta?
Prípravný kurz na prijímacie pohovory

Prípravný kurz
na prijímacie pohovory

Jednodňový prípravný kurz na prijímacie pohovory na akreditované bakalárske štúdium
Video prezentácie

Video prezentácie

Koncerty na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta 2015 – výber Koncert Chelsea Gallo – dirigovanie, 2. roč. Mgr.art štúdia 2015 Zostrih z bakalárskych jazzových koncertov 2015 Jazzový koncert pedagógov 2015 Koncert pedagógov a študentov 2015 Béla Ágoston a hostia 2015 Jazzový koncert študentov 1. a 2. roč. Bc. štúdia – výber 2015 Slávnostné promócie...
Prípravný semester

Prípravný semester

Prípravný semester Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch. V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na...
Medzinárodný seminár

Medzinárodný seminár

14. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení sa bude konať 28.-30. 10. 2016 Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť: info@huaja.org Pozývame Vás na 13. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 24.-26. 10. 2014 Program_13 Medzinárodný seminár_International Seminar_2014
Medzinárodné sympózium

Medzinárodné sympózium

X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení bude sa konať 24-26. 10. 2017 Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť: info@huaja.org Pozývame Vás na IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a vo filozofii Program_Symposium_2015
Egon Krák: melodráma PÚTNICI

Egon Krák: melodráma PÚTNICI

Egon KRÁK: PÚTNICI, melodráma pre dvoch recitátorov, zbor a orchester ŠKO Žilina, Slovenský filharmonický zbor, dirigent Rastislav Štúr, recitátori: Dušan Jamrich, Štefan Bučko Premiéra: 03. 09. 2015, 16:00, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica FOTO Ľubomír Lužina Ďalšie uvedenia boli realizované: 6. 10. 2015 Sála UNESCO Paríž, Francúzsko 21. 10. 2015, 18:00 Dom odborov Kino...
Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie 2015 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica ************************ Prvé slávnostné promócie sa konali 27. 6. 2014 v Sieni komorských grófov v budove Kammerhofu v Banskej Štiavnici Pozrite si video Prvé slávnostné promócie 2014 Foto: Ľubomír Lužina
Výberové konanie

Výberové konanie

HUAJA BŠ v súčasnosti nevypisuje výberové konanie na obsadenie miesta