Dokumenty

Akreditácia

HUAJA má priznané práva poskytovať študijné programy v odbore Hudobné umenie a udeľovať akademické tituly:

  1. Bakalárske študijné programy: Hudobná interpretácia a teóriaHudobná tvorba a teória – akademický titul bakalár (Bc.)
  2. Magisterské študijné programy: Hudobná interpretácia a teóriaHudobná tvorba a teóriaakademický titul magister umenia (Mgr.art.)
  3. Doktorandský študijný program s názvom Hudobná interpretácia a tvorba – akademický titul doktor umenia (ArtD.)

Viac informácií:

Dokumenty a smernice HUAJA BŠ

Štatút
Študijný poriadok HUAJA
Vnútorný systém zabezpečenia kvality
Dlhodobý zámer_HUAJA BS
Zásady výberového konania na HUAJA
Disciplinárny poriadok
Pracovný poriadok HUAJA_VŠ
Štipendijný poriadok
Smernica o školnom a poplatkoch_2021_2022
Dodatok_č_1_ku Smernici o školnom a poplatkoch_2021_2022
Smernica o školnom a poplatkoch_2022_2023
Smernica o poplatkoch k DPŠ_2021_2022
Smernica o poplatkoch k DPS_2022_2023
Smernica o uznaní absolvovanej časti VŠ štúdia

Zákony a vyhlášky

Zakon o VŠ
Vyhláška MŠVVŠ SR_záverečné práce

Výročné správy

2013

Výročná správa o činnosti
Výročná správa o činnosti_príloha
Výročná správa o hospodárení

2014

HUAJA_vyrocna sprava o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna_sprava_o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna sprava o hospodareni_2014

2015

HUAJA_výročná_správa_o_činnosti_2015
HUAJA_výročná_správa_o činnosti_tabuľková príloha_2015
HUAJA_výročná_správa_o hospodárení_2015
Príloha_1_CREPC_2015
Príloha_2_CREUC_2015

2016

HUAJA_Výročná správa o činnosti_2016
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2016
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2016
Príloha 1_CREPC_2016
Príloha 2_CREUC_2016

2017

HUAJA_Výročná správa o činnosti_2017
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2017
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2017
Príloha 1_CREPC_2017
Príloha 2_CREUC_2017

2018

HUAJA_Výročná správa o činnosti_2018
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2018
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2018
Príloha 1_CREPC_2018
Príloha 2_CREUC_2018

2019

HUAJA_Výročná správa o činnosti_2019
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2019
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2019
Príloha 1_CREPC_2019
Príloha 2_CREUC_2019

2020

HUAJA_Výročná správa o činnosti_2020
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2020
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2020
Príloha 1_CREPC_2020
Príloha 2_CREUC_2020

Zápisnice zo zasadnutí Umeleckej a vedeckej rady

1_UVR_2011-2012_Zapisnica_01_07_2012
2_UVR_2012-2013_Zapisnica_3_11_2012
3_UVR_2012-2013_Zapisnica_15_06_2013
4_UVR_2013-2014_Zapisnica_27_06_2014
5_UVR_2014-2015_Zapisnica_25_10_2014
6_UVR_2015-2016_Zapisnica_06_11_2015
7_UVR_2016-2017_Zapisnica_24_06_2017
8_UVR_2017-2018_Zapisnica_28_10_2017

Zápisnice zo zasadnutí Komisie VSK

2012_Zapisnica_vyhodnotenie VSK
2013_Zapisnica_vyhodnotenie VSK
2014_zapisnica_vyhodnotenie VSK
2015_zapisnica_vyhodnotenie VSK
2016_zapisnica_vyhodnotenie VSK
2017_zapisnica_vyhodnotenie VSK
2018_zapisnica_vyhodnotenie VSK
2019_zapisnica_vyhodnotenie VSK
2020_zapisnica_vyhodnotenie VSK

Ostatné

Fonotéka HUAJA

Pozrite si dokument
o HUAJA
searchcloseyoutube-playmenu