ZUZANA MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ: DUŠAN MARTINČEK OSOBNOSŤ A TVORBA

Galéria

Popis

Monografia Dušan Martinček. Osobnosť a tvorba je výsledkom autorkinho dlhoročného výskumu jeho tvorby už od čias štúdií na VŠMU koncom 70. a začiatkom 80. rokov, kedy ho zažila ako pedagóga a neskôr, počas štúdia na Umenovednom ústave SAV, kde sa zaoberala skúmaním tvorby slovenských skladateľov, ako človeka a priateľa mimoriadne krásnych ľudských vlastností.

Monografia odhaľuje osobnosť Dušana Martinčeka z viacerých hľadísk – ako skladateľa, pedagóga, hudobného odborníka, človeka... Obsahuje rodinnú genealógiu, v ktorej boli také významné osobnosti ako architekt Dušan Martinček, fotograf Martin Martinček a jeho manželka výtvarníčka Ester Šimerová-Martinčeková, rodiny Pietorovcov a Porubjakovcov, z ktorých vyšli viaceré umelecké osobnosti.

Vďaka podpore manželky skladateľa Dušana Martinčeka speváčky a pedagogičky Magde Martinčekovej bolo možné zverejniť podstatnú časť jeho úvah a myšlienok, zachytených v jeho zápiskoch z denníka, ale aj v poznámkach, ktoré tvoria jeho dve ucelené štúdie (Rozsah človeka (ľudstva) a Franz Liszt ako novátor). Kniha obsahuje vývoj jeho kompozičného myslenia, autoreflexiu tvorby, vyznanie manželky, spomienky, reflexie a hodnotenia takých významných osobností ako Josef Bulva, Ivan Hrušovský, Petr Eben,  David Babcock, René Staar, Miloš Jurkovič, Dagmar Zsapková, Jozef Zsapka, Mojmír Hanák, Egon Krák, Jana Kmiťová, Ľubomír Chalupka, Ľubica Čekovská a ďalší. Súčasťou monografie je aj výber z jeho bohatej korešpondencii, z ktorej sa čitateľ dozvie o zmýšľaní mnohých zaujímavých a popredných osobností z celého sveta. V závere monografie sa nachádza zoznam diel, nahrávok a bibliografia.

Autorka si uvedomuje, že postihnúť život, tvorbu, úžasné ľudské vlastnosti Dušana Martinčeka je mimoriadne ťažké a v konečnom dôsledku v celej svojej šírke nemožné. Verí však, že napriek tomu monografia o Dušanovi Martinčekovi zaujme nielen hudobných odborníkov (kolegov, muzikológov, skladateľov, študentov hudobno-vedeckých a hudobno-umeleckých špecializácií), ale aj širších záujemcov o život a tvorbu tejto významnej osobnosti, ktorá už počas svojho života vysoko prerástla domáci rozmer a zaslúži si oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz, a to nielen v domácom, ale najmä v celosvetovom meradle.

Ďakujem Fondu na podporu umenia, ktorý realizáciu môjho výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia.

Cena: 25

Máte záujem o tento titul?

Napíšte nám...
Produkty
HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu