Akademický senát

Akademický senát_predseda a členovia

Zápisnice zo zasadnutí
Zápisnica zo Zasadnutia _12_12_2011
Zápisnica zo Zasadnutia_03_03_2012
Zápisnica zo Zasadnutia Akademického senátu_2_5_2013
Akademický senát_zápisnica_29_05_2014
Akademický senát_zápisnica 13_12_2014

Dokumenty
Rokovaci poriadok AS
Volebný poriadok AS